Friday, 25 November 2011

Watereri pine - pulling down thick branch

Few days ago, one client brought this watereri pine to bring it one step further - first we made the styling of the crown together (one month ago) and we discussed the possibility of bending down one of the main branches. On the second visit we actually worked on this issue and we pull the branch down using crack-open with the chisel on its base.

Před pár dny k nám zákazník přinesl tuto watererku, abychom na ní trochu zapracovali. Při první podzimní návštěvě, která proběhla asi před měsícem, proběhlo společné roztvarování koruny, zároveň jsme diskutovali o možnosti vylomení a stažení jedné z hlavních větví stromu. Při druhé návštěvě jsme se mimojiné rozhodli s tímto krokem neotálet a za pomocí pilky, dláta a klínku jsme opatrně větev vylomili.
The crack-open branch as seen from the rear.

Vylomená větev při pohledu ze zadní strany.


This will be the future front, some branch adjustments & foliage filling & shari work is required in the next years.
Tato strana je do budoucna zamýšlena jako pohledovka, bude proto potřeba lehce upravit pozici některých větví a dopěstovat obrost především v horních partiích.

A small shisigashira maple which we had repotted this spring was inspected and trimmed, it is coming along nicely. The pot is by Pavel Weingärtner (CZ), unfortunately nice pattern on the surface can not be observed :-(.

Malé palmatum shishigashira, které jsme na jaře společně přesazovali do misky od Pavla Weingärtnera (na fotce bohužel nevynikne pěkná povrchová struktura keramiky), bylo zkontrolováno a prostříháno. Do budoucna se jedná o příjemný strom v téměř shohinové velikosti.

Tuesday, 22 November 2011

Bonsai trip to Bohemia

Let me show you few photos from our (me + Lukas and Josef Sirotny) bonsai trip to Bohemia - Nýřany and Kamenný Újezd. We have spent there 2 days, firstly we have visited garden of Vasek Stropek in Kamenny Újezd. Of course, later we continued with discussion about his trees. Then we moved to Nýřany, to house of our friend and a great potter Pavel Weingartner, where we had a possibility to see his great new pots, I will post pictures later.

Dovolte mi ukázat pár fotek z našeho bonsaj výletu do Čech, konkrétně do Nýřan a Kamenného Újezdu. Náš dvoudenní výlet začal návštěvou zahrady Venci Stropka v Kamenném Újezdě. Samozřejmě jsme později pokračovali diskuzi o jeho stromech.
Poté jsme se přesunuli do Nýřan k našemu kamarádovi a skvělému keramikovi Pavlu Weingartnerovi, kde jsme měli možnost vidět jeho skvělé nové misky. Obrázky misek zveřejním později.

Very nice multitrunk of Carpinus betulus.

Velice pěkný vícekmen Habru.


Prunus Domestica (wild plum tree), promising raw material.

Náš "Špendlík", slibný materiál.


Next Prunus Domestica - shohin size + Venca and Venca junior :o).

Další "Špendlík" - velikosti shohin + Venca a Venca mladší.


Twin trunk of Crataegus.

Dvojkmen Hlohu.


Real thing is coming :).

Na řadě je něco pořádného.

Taxus Baccata with interesting history, you should visit Venca to hear that story!

Tis červený se zajímavou minulostí, musíte však navštívit Vencu, aby jste si vyslechli příběh tohoto stromu.

Nice base, but also still a lot of work with deadwood.

Pěkná báze, stále je však také potřeba udělat hodně práce na mrtvém dřevě.


Another great stuff - Pinus Silvestris.

Další skvělý materiál - Borovice lesní.


Which view do you prefer?

Který pohled zvolíte?Tuesday, 15 November 2011

Mugo - Reductio ad Fundamentum


07/2007 - before/před


07/2007 - after/po


01/2009


04/2010


04/2011
the tree as it featured in the Czech Bonsai Association magazine issue 03/11
v této podobě byl strom představen v článku časopisu Bonsai čísla 03/2011


11/2011

11/2011


Origin: nursery material, bought in 2006
Height: 18 cm
Pot: Yixing (China)
Whole photo-progression of this tree on my website.

Původ: školkařský materiál, zakoupeno r. 2006
Výška: 18 cm
Miska: Čína - Yixing
Celý vývoj stromu na stránkách Bonsai Rožnov.

Thursday, 10 November 2011

Watereri #1

Nice progression in one and half year
Pěkný výsledek za rok a půl


2011

2009

2009

South-eastern convention with Walter Pall in Serbia - people & nightlife in Belgrade

The bonsai events are not just about bonsai, it is also about meeting a lot of folks from all around the world who are dedicated and united by the same matter. We really had a wonderful time in Belgrade and after all day long lecture, tree inspiration and workshop there came time for a night sightseeing stroll followed by a "Deer-beer" party first day ("The Deer" is the most famous serbian beer brand :-) ) and a fabulous "gala-dinner" second day.
Thanks to all organizers, specially to Marko Ratic and Vladimir Nesic for preparing such an event and hosting us, see you all next year in 6th South-eastern european convention!

Bonsajové akce nejsou jen o samotných stromech, jedná se taky o příležitost pro setkání s mnoha lidmi z celého světa, které spojuje stejná vášen pro bonsaje. V Bělehradu se vše povedlo na výbornou a my si užili i společenskou stránku akce - kromě programu zahrnujícího přednášky, inspirativní kritiku stromů a workshop se první večer konala i noční prohlídka města zakončena "Jelen párty" (Jelen je nejznámějším srbským pivem :-) ) a druhý večer pak znamenitá gala večeře za doprovodu místních hudebníků.
Děkujeme všem organizátorů, obzvláště Marko Ratičovi a Vladimiru Nesičovi, za uskutečnění akce a vlídné přijetí! Už teď se těšíme na přístí rok, kdy se bude konat již 6. Balkánský bonsajový kongres.Meeting "U Konja" (at the cavalry statue) in the center of Belgrade.

Setkání "U Koňa" v centru Bělehradu.


Group photo with serbian and bulgarian guys.

Společné foto se srbskými a bulharskými bonsajisty.


The same scenery, 1st photo shot by a sober photographer, 2nd photo shot by a photographer who´d had 5 Deer - beers.

Stejné místo foceno - 1. střízlivým fotografem, 2. fotografem po 5 pivech Jelenech.The Deer - beer gives you a power to climb the highest mountains!

Pivo Jelen vám dává sílu ke zdolání i těch největších překážek!
Rest at banks of the Danube river.

Odpočinek na březích Dunaje.

Some photos taken and published with a courtesy of Martin Argirov from Bulgaria.
Některé z fotek byly vyfoceny a publikovány se svolením Martina Argirova z Bulharska.


Many other photos from this spectacular event can be found on the Walter Pall´s blog and on the AnimaBonsai webpage.

Mnoho dalších fotek z této akce můžete naleznout na blogu Waltera Palla na stránce AnimaBonsai.