Sunday, 23 December 2012

Merry Xmas and best wishes for 2013

In the name of the Leaf Brothers crew, me and my dad wish to all our bonsai friends and followers pleasant Xmas holidays and all the best for the next year!

Jménem Leaf Brothers přejeme společně s taťkou všem našim bonsajovým přátelům a čtenářům blogu příjemné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů v nadcházejícím roce!


Wednesday, 12 December 2012

Larix duo

Weel, another rather fragile tree which has a long history in our garden...In 1982 my dad picked up a bunch of young larch seedlings in a local forest and he planted them right into containers. So, since then these larches has been grown as "pre-bonsais, hence they kept their delicate character which has matured over the years (in actual state, no wire on branches at all). In 2004 first serious bonsai work took place, later on the group has passed through another stylings, in 2009 it got this nice pot by czech potter Hugo Studeník, which unfortunately broke due to fall caused by strong wind and next spring it´s got to be repotted, preferably onto a well-shaped natural stone slab. The progress will be reported...

Tato modřínová skupinka je další ze stromů, jež mají dlouhou historii... V roce 1982 taťka sesbíral modřínové semenáčky, které hned nasadil do květináčů - proto mají tyto i další zmiňované modříny za sebou již 30 let pěstování v nádobě, což se příliš neprojevilo na mohutnosti kmenů, ale naopak na celkové vyzrálosti stromů. V roce 2004 přišly na řadu první "serióznější" bonsajové zákroky, v roce 2009 byla skupinka přesazena do misky od Huga Studeníka, která se však před nedávnem rozbila po pádu z police. Na jaře proto budeme pro modříny hledat novou misku, či spíše vhodnou placku z přírodního kamene, nová podoba skupinky bude určitě zdokumentována...


 2004

 2006

 2008


 2010


2012
Height/ Výška: 41 cm
Pot/ Miska: Hugo Studeník (CZ)
All the photos from tree´s progression on my website /Celý vývoj stromu na Bonsai Rožnov.

Thursday, 29 November 2012

New greenhouse :o)

Let me show you my new greenhouse, which I have finished today with my father. Weather forecast is bad for the next days, so I need to finish it today. I will use it especially for decidious trees and new yamadori trees, because my experience from the last spring season is not good. It is placed behind the house, in shade. It provides me great winter protection, this shady place also prevent from variation of temperatures, that is very important not only in the early spring.

Rád bych Vám ukázal můj nový foliovník, který jsem dnes dokončil s pomocí mého taťky. Předpověď počasí pro další dny je velice špatná, takže bylo potřeba vše udělat dnes. Chci jej využívat především pro listnaté stromy a nové yamadori, protože má zkušenost z poslední jarní sezóny nebyla dobrá. Foliák je umístěn za domem ve stínu. Poskytne skvělou ochranu proti větru a díky umístění ve stínu také ochraní proti výkyvu teplot, což je velice důležité nejen v jarním období.


Bird's eyeview.
Z ptačí perspektivy.
 My father as a measure :o).
Taťka jako měřítko.
 Finally finished!
Konečně hotovo!
The first occupants.
První nájemníci.

Sunday, 25 November 2012

Scots pine - elegant twin trunk

It´s been more than 25 years since my dad got a pine seedling in a local nursery... In 1986 this pine found its way into our garden, however, it wasn´t styled seriously till 2004. Since then, it has undergone a couple of furher stylings, in 2009 it got a new commision-made pot by Tom Benda. In the future I would like to define the foliage pads even more in order to enhance the literati feeling of the graceful twink trunk.

Tato borovička se k nám dostala již před více než 25 lety, když ji jako sazeničku přinesl taťka z jedné místní okrasné školky. První serióznější bonsajové tvarování však postoupila až v roce 2004. Od té doby byla průběžně tvarována a opečovávána, na jaře 2009 jsme ji pak přesadili do misky od Toma Bendy vyrobené přímo na míru. V příštích letech bych chtěl ještě více zapracovat na definování jednotlivých pater obrostu, aby se tak podpořil elegantní dojem tohoto dvojkmínku.

 2006

 2008

 2010/2011
2012

Height/ Výška: 55 cm
Pot/ Miska: Tom Benda (CZ)
All the photos from tree´s progression on my website /Celý vývoj stromu na Bonsai Rožnov.

Tuesday, 6 November 2012

"The slug" in autumn colours

Update on my berberis called "The Slug" which has been styled for the first time this summer - it was left without any additional works since then, in last weeks it glowed in this marvelous scale of autumn colours, hence I could not miss the opportunity to take these shots :-).

Aktualizace u našeho dřišťálu "Šneka", který byl vůbec poprvé tvarován letos v létě - od té doby mu byl dopřán nerušený růst, za což se nám odvděčil tímto krásným podzimním vybarvením...


Wednesday, 31 October 2012

First snow

In last days we´ve got the first snow present which covered nicely the trees and created charming atmosphere in our newly reconstructed bonsai garden. Luckily, it´s melting down quickly, so the bonsai season is not finished yet and we still have some time to protect the trees before the real winter comes....

V posledních dnech jsme dostali první nadílku sněhu, který na naší přebudované bonsajové zahradě vykouzlil zajímavou atmosféru. Sníh už naštěstí rychle rychle taje, což znamená, že bonsajová sezóna neskončila - stále ještě zbývá dostatek času na zazimování bonsají před příchodem opravdové zimy...

Friday, 26 October 2012

Yamadori trip - autumn 2012

Let me show you snapshots from our todays yamadori trip. Me, Martin and Lukas enjoyed very nice and exhausting Friday. Autumn/winter yam-season will start very soon, that was the last chance to find out deciduous raw material and inspiration for next year. Now the hard work will start. GOOD LUCK!

Rád bych Vám ukázal pár fotografií z dnešního výletu za yamadori. Já s Martinem a Lukášem, jsme si užili moc pěkný, ale vyčerpávající páteční den. Kopací sezóna již pomalu začíná a tohle pro nás byla poslední příležitost k hledání listnáčů a inspirace na další rok. Nyní začíná tvrdá práce.
Hodně štěstí!

 Beautiful literati of pinus sylvestris.
Moc pěkný literát borovice lesní.
 THE PINE MONSTER :).
 Pinus octopus.
 Maybe the most imperssive pinus sylvestris I have ever seen in the wild nature, but the photo is not very good.
Možná nejlepší sylvestriska, jakou jsem kdy viděl ve volné přírodě, fotka nic moc.
 Rest in peace :).Saturday, 6 October 2012

Floria bonsai exhibition

Let me show you few shots from Floria bonsai exhibiton - all trees from collection of well known bonsai museum Isabelia. As usually, you can see only top quality trees.

Dovolte mi ukázat pár fotografií z výstavy Floria bonsai - všechny stromy jsou ze sbírky firmy Isabelia, k vidění jsou opravdu špičkové exponáty.