Wednesday, 30 May 2012

Lonicera sumo

Well, May was quite a busy time for all of our Leaf Brothers crew in which we had to deal with bonsai non-related stuff, for me personally it have meant closing some life chapters from the past and opening a couple of new ones.

Květen byl pro mnoho členů naší skupiny Leaf Brothers přelomovým měsícem co se týče bonsajově nezaměřených aktivit a událostí, pro mě osobně tento měsíc znamenal uzavření jistých kapitol z dřívějška a nastartování několika nových.


In last days I finally had a chance to restart my bonsai activities by trimming and maintaining my deciduous bonsai trees, so I took a few photos of this sumo lonicera which is coming along nicely. From now on I hope to have much more time for my trees and for posting on a regular basis again.

V posledních dnech jsem se po dlouhé době konečně dostal k práci na svých stromech, jednalo se o střih a údržbu listnáčů, na stole se objevila i tato lonicera, která se po 3 letech od vykopání už moc pěkně rýsuje. Doufám, že odteď už budu mít zase víc času jak na bonsaje, tak i na pravidelné blogování...

 2010/062012/05

Height/trunk diameter: 30 cm / 15 cm
Pot: China
All the photo-progression of the tree on my personal webpage.

Výška/průměr kmene: 30 cm / 15 cm
Miska: Čína
Celý vývoj stromu na Bonsai Rožnov.

Monday, 7 May 2012

Larch progression

This larch came to my garden in spring 2011. The previous owner was Lukas Sirotny. The tree has been dug up in 2007. The larch has a big potential and the shape  was quite clear. The major styling was done with Lukas last year on the Habsburg meeting on Planinka (Slovakia). Even Walter Pall which looked at the tree said that the way we had chosen was good. Healthy tree had no problem with the styling and grew well during the season. I rewired it this spring again and it is left to grow freely. I would like to repot the tree in spring 2013 into my own made pot. I have almost a year to design and create a new pot.

Tento modřín jsem získal na jaře 2011 od Lukáše Sirotného. Je kopaný v sezóně 2007. Strom má podle mě velký potenciál a vcelku jasně si řekl o svůj tvar. Vloni na „Habsburském“ mítinu v Planince jsme na něm makali s Lukášem Sirotným.  Dokonce i Walter Pall se na něj mrknul a vcelku souhlasil s mým návrhem. Strom je parádně zapěstovaný a tvarování přežil bez problému. Letos na jaře jsem odstranil některé drátyz loňska a zbytek stromu znovu předrátoval. Strom je stále ve fázi vývoje. V tuto chvíli je hotová kostra stromu a stačí už jen nechat dorůst jemnější obrost. Na jaře 2013 bych chtěl strom přesadit do menší misky vlastní výroby. Mám celé léto na vymýšlení a navrhování misky.2007
 2008


 2009


2011- raw styled tree in Planinka.
2011- neučesaný strom po tvarovačce na Planince.

Actual picture. In spring 2013 the tree will be repotted.
Aktuální stav. Na jaře 2013 proběhne přesazení.

Wednesday, 2 May 2012

Hornbeam & beech forest

This group planting is one of the biggest projects in our garden. It consists of 17 trees which has been grown in ground for several years - at this point it should be pointed out that the final selection was made out of almost 40 prepared trees, the rest of them is still waiting to be planted together in the future.
The story of the forest has been initiated in the spring of 2009 and we spent around 20 hours finding right trees and putting them onto their right place.

Tento listnatý lesík je jedním z nejrozměrnějších bonsajových projektů na naší zahradě. Celkem se skládá ze 17 stromů, které byly několik let připravovány ve volné půdě - na tomto místě by bylo vhodné zmínit, že k dispozici jsme měli kolem 40 stromů, ze kterých jsme vybírali a které jsme sesazovali "na to správné místo" celkem více než 20 hodin. As for the pot, we made this custom 130 x 90 cm concrete training pot, which serves its purpose and it does not look that bad neither :-).
Pro sesazení jsme vyrobili tuto pěstební betonovou mísu o rozměrech 130 x 90 cm.


And this is the result immediately after the planting (sorry, no better photo available) :-(.
A tady je výsledek sesazování, foceno následující den, bohužel lepší foto není k dispozici.The first decent photo was taken in the winter 2009/2010, in spite of its dimensions, it´s not a big deal for two people to carry the whole thing.
První slušné fotky byly pořízeny až na přelomu let 2009 a 2010 - navzdory velikosti lesíku se stále jedná o "dvouchlapovou záležitost".The forest after two more growing seasons (2011) in the autumn colours.
Lesík po dalších dvou sezónách se na podzim 2011 takto pěkně vybarvil.
This april was the the time to make a further trimming of the trees, my father poses as a size comparison.
Letos v dubnu pak došlo na důkladnější prostřih a další focení kompozice.

Dimensions of the forest: 160 cm (width) x 85 cm (height)
Rozměry lesíku: 160 cm (šířka) x 85 cm (výška)