Thursday, 30 January 2014

Half cascade larch

Lately, I got my hands onto this little fella.../ Nedávno jsem si našel chvilku na tohoto modřínového drobka...


The larch came into our garden in spring 2007 as a local yamadori brought within a larger batch of larches. It had rested for two growing seasons and then it got repotted in spring 2009. Well, it seemed to be quite a shock for the tree - first year after the procedure the main branch grew so little that we feared it would not make it. But finally, it came out safe and sound, so we could wait one more year and proceed to the first styling in fall 2011.

Tento modřín se na naší zahradu dostal na jaře 2009 jako člen větší várky místních modřínových yamadori - několik z těchto stromů máme v naší sbírce dodnes. Stromek dostal naordinováno 2 roky klidu, potom se na něho na jaře 2009 nachystalo přesazení - to se modřínku příliš nelíbilo, celou sezónu strádal (především o spodní větev jsme měli velké obavy), nakonec ale vše dobře dopadlo. Počkali jsme tedy ještě rok a na podzim 2011 se pustili do prvního založení tvaru.


The tree as of fall 2009 / Strom na podzim 20092011 - before and after first styling/před a po prvním tvarování


Since then, maintaning and growing work had taken place in order to prepare the tree for its next repotting to the first decent looking bonsai pot - we moved the tree in spring 2013 into this nice vase by Hugo Studeník. 

Na jaře 2013, po opětovném zaslouženém odpočinku pro modřín, přišlo na řadu přesazení do první "hezké" misky od Huga Studeníka.

Last summer´s picture / Podoba stromu z loňského léta

And last but not least, some other pictures of the tree after last styling...
A nakonec ještě několik pohledů na strom po posledním tvarování
Height/Výška: 35 cm
Pot/Miska: Hugo Studeník (CZ)
More photos on my personal website / Celý vývoj stromu zdokumentován na Bonsai Rožnov


Sunday, 19 January 2014

Hornbeam party

It is kind of weird winter here in central Europe in Walachia so it's the best time to exploit it for winter works. The temperatures don't fall under 0 degrees and there are no signs of snow. Today was a superb time to be outside, wire the trees and having a rest from daily routine. Temperatures were about 14 degrees and the sun was shining. So the only one thing that makes me sad is that it is still January and the winter will for sure come. All of the trees that are on photos are in various stages of development.

Letos je celkem divná zima. U nás na Valašsku bylo dneska 14 stupňů, tak jsem toho využil a vyběhl ven a vrhl se do drátování. Po dlouhé době příjemně strávený čas na sluníčku, v teple a při činnosti, kterou máme všichni rádi. Jediná věc, která mi dnešek trochu kazila je to, že je stále leden a je jasné, že zima prostě přijde. Všechny stromky na fotkách jsou v různém stádiu práce.