Thursday 9 February 2012

Bonsai display: Pointing of trees - part 1

This article was originally published on the bonsai blog Bonsai Tonight by Jonas Dupuich on January 17, 2012 (the original article in english). Text and photos by Jonas Dupuich, the translation of the article published with permission of the author.

Jonas Dupuich, autor blogu Bonsai Tonight, nedávno zveřejnil několik zajímavých příspěvků týkajících se vystavování rostlin, přesněji se zabýval otázkou vnímání celkového pohybu a směřování bonsají. Ve dvou kratších překladech bych vám proto, s předchozím svolením Jonase Dupuicha, rád přiblížil toto podnětné a nepříliš často diskutované bonsajové téma týkající se estetiky bonsajového umění (překlad originálního článků z webu bonsaitonight.com, autor textu i všech fotografií: Jonas Dupuich):

Na 13. ročníku tradiční výstavy klubu Bay Island Bonsai, která se konala v prvních týdnech roku 2012 v kalifornském Oaklandu, byl mezi jinými stromy vystaven i tento velmi zapěstovaný jalovec shimpaku.

Aniž byste četli dále, na jakou stranu si myslíte, že strom směřuje – doleva, nebo doprava?

Při sestavování výstavní kompozice často začínáme právě určením pohybu bonsají (doleva, doprava) a následně umísťováním stromů od krajů výstavních stolů tak, aby směřovaly do středu stolu. Kaskády a polokaskády stojí obvykle na samém konci výstavních stolů, jelikož se jedná o bonsaje výrazně orientované tím či oním směrem. Většina bonsají v ostatních stylech, s výjimkou stylu přísně vzpřímeného, pak má více či méně zřejmou tendenci směřovat buď doleva, nebo doprava. Při orientaci stromu doleva je zvykem vystavovat jej v kompozici na pravé straně a doleva potom umístit doplňkový objekt pro celkové vyvážené kompozice.

Vrchol jalovce z fotky výše jednoznačně směřuje doleva stejně jako první větev na této straně stromu. Mým úmyslem bylo umístit strom vpravo a doplňkovou rostlinu vlevo. Daisaku Nomoto, profesionální bonsajista z japonského Miyazaki, však trval na umístění stromu vlevo. Jeho přesvědčení mě zaskočilo, proto jsem se šel zeptat Boona (Boon Manakitivipart, bonsajový učitel autora – pozn. překladatele) na jeho názor – Boon souhlasil s D. Nomotem. Zatímco jsme o problému diskutovali, přišel majitel stromu a postavil strom doprava, tak jak se to zamlouvalo mně, a celková kompozice lahodila mému oku.

Toho dne jsem nad celou záležitostí dost přemýšlel – snad kdyby byl kmen a větve jinak rozmístěny, tak bych i já nahlížel na strom stejně jako Boon a Nomoto? Další den ráno jsem se obou zeptal, proč strom podle nich směřuje doprava a jejich vysvětlení bylo jednoduché – tím nejdůležitějším prvkem, který rozhoduje o celkovém směřování stromu, je většinou pohyb spodní části kmene. A co vrchol a hlavní větev? „Nejsou důležité,“ odpověděl Nomoto, „je to opravdu hlavně o spodní části kmene.“ Kdyby se strom naklonil o něco více doprava, tak by se pohyb spodní části kmene ještě více podpořil, a i vrchol by směřoval doprava. Dalším dopěstováním nejspodnější větve na pravé straně by se tento pohyb ještě dále umocnil.

A jak tedy vypadá strom při umístění vlevo?

Taky to není špatné, co myslíte?

No comments:

Post a Comment