Tuesday 14 February 2012

Bonsai display: Pointing of trees - part 2

This article is a compilation of two articles that were originally published on the bonsai blog Bonsai Tonight by Jonas Dupuich on January 24 and January 27, 2012 . Text and photos by Jonas Dupuich, the translation of the articles published with permission of the author.

Jonas Dupuich, autor blogu Bonsai Tonight, nedávno zveřejnil několik zajímavých příspěvků týkajících se vystavování rostlin, přesněji se zabýval otázkou vnímání celkového pohybu a směřování bonsají. Ve dvou kratších překladech bych vám proto, s předchozím svolením Jonase Dupuicha, rád přiblížil toto podnětné a nepříliš často diskutované bonsajové téma týkající se estetiky bonsajového umění (autor textu i všech fotografií: Jonas Dupuich):


Klub Bay Island Bonsai měl letos čest přivítat japonského hosta Daisaku Nomota, který rovněž pomáhal při aranžování 13. ročníku klubové výstavy.

Daisaku Nomoto

Nomoto, Boonův někdejší senpai (starší student v učení u bonsajového mistra – pozn. Překladatele) z Kihachi-en, drátoval stromy, připravoval mech pro úpravu povrchu misek a pomáhal s transportem mnoha stromů před, v průběhu i po skončení výstavy. Mezi vším tím shonem mu padl do oka jeden kalifornský jalovec. Zalíbil se mu dokonce natolik, že se stal držitelem prvního ocenění Daisaku Nomoto Bonsai Award.

Oceněný kalifornský jalovec

Nomoto má v oblibě stromy tvarované v podobném stylu. Jalovec má jistý nádech literátského stylu, avšak kmen i silueta koruny jsou opticky hmotnější, než u stylu bunjin bývá zvykem. Strom je vyzrálý, zdravý a dobře vyvážený. Ještě dodám, že směřuje doprava.

Na letošní výstavě se objevilo i několik pěkných jalovců shimpaku včetně těchto dvou rovněž dobře vyvážených bonsají. Celkový pohyb a směřování obou stromů je určeno spíše kmenem než korunou. Ačkoli lidé často velmi silně vnímají směřování horní částí koruny, většinou váha obrostu nedokáže převážit směr určený spodní částí kmene.

Jalovec shimpaku, kategorie shohin

Jalovec shimpaku, kategorie kifu

Menší borovice densiflora byla v této otázce dobrým příkladem. První větev zřetelně ukazuje směr stromu doleva, koruna pak celkově pohyb doprava. Posoudit pak, kterým směrem vede naše oči kmen borovice, není vůbec snadné.

Borovice densiflora

Tento strom se mi vždycky líbil. Na výstavě byl ve své kompozici umístěn vlevo, Boon ale podotknul, že v budoucnu by klidně mohl být vystaven i na opačné straně. Při zkušebním náklonu doleva vidíme, že borovice má dobrý potenciál pro směřování doleva. Pro doladění celého konceptu by samozřejmě byly vhodné i menší úpravy v koruně...

No comments:

Post a Comment