Sunday, 5 August 2012

Ulmus procera from cutting

Bonsai art means for a lot of enthusiastics only collecting of yamadories. Start with the tree from cuttings or seeds is a wasting of time. But some species allow you to achieve nice results in a "short" time.
Bellow mentioned tree is Ulmus procera (hope it is correct variety). It is 4 years old tree. I have started from cutting in 2008. From year 2009 to 2011 it was in field and from spring 2012 it is in the first training pot. For me it is pleasant work with a good result after 4 years from cutting.

Bonsaje znamenají pro mnoho lidí pouze sběr starých stromů z přírody. Začít se stromem z řízku nebo semínka je pro mnoho lidí plýtvání časem. Některé druhy nám však umožní dosáhnout zajímavého výsledku v relativně krátkém čase.
Níže představený strom je Ulmus procera - Jilm štíhlý (doufejme, že jsem trefil druh). Jedná se o 4-letý strom, který jsem začal pěstovat v roce 2008 z řízku. Od roku 2009-2011 byl ve volné půdě a od letošního jara je ve své první pěstební misce. Pro mě osobně je to příjemná práce s dobrou výsledkem za 4 roky práce.
 10/7/2012 - before first rough styling
10/7/2012 - před prvním tvarováním

 5/8/2012
  Detail of young bark of Ulmus procera.
Detail mladé borky tohoto jilmu.

Thursday, 2 August 2012

Shohin mugo pine "F1"

In this time of the year the work on pines usually takes place - trimming, refining and plucking the old needles is what we do on most of our pine bonsai trees and this little guy was not an exception. Originally a very ordinary nursery seedling bought by my father in late 90´s and grown since then without any major interference till 2006 when the first wire was ever applied. Last year we transplanted the tree into this fine cracked-surface pot by czech potter Pavel Weingärtner, recently I´ve made regular summer maintainance....

V letním období přichází tradičně řada na údržbu a tvarování bonsají z borovic - prostřih koruny spojený s protrháním starých jehlic je nutno provádět poctivě každý rok, nejinak tomu bylo i v případě této shohinové kleče.
Původně se jedná o stromek, lépe řečeno sazeničku, zakoupený někdy před 15 lety, avšak až v roce 2006 proběhlo jeho první tvarování. Loni získal stromek novou misku z dílny Pavla Weingärtnera, před pár dny pak proběhly doposud poslední úpravy...

2006 - after the very first styling / podoba po prvním tvarování


2009 - + 3 years of development, ordinary size lighter for size comparison / za další 3 roky vývoje, přiložen zapalovač pro porovnání velikostí


2012 - actual look of the tree in the new pot / aktuální podoba stromu
Height/ Výška: 14 cm
Pot/ Miska: Pavel Weingärtner (CZ)
All the photos from tree´s progression on my website /Celý vývoj stromu na Bonsai Rožnov.