Saturday, 18 February 2012

More snow

Two more days of snowing and then a slow meltdown - therefore removing as much snow as possible from roofs and trees is always a good way how to prevent problems.

Sněhu za poslední dny ještě připadlo, dnes však začla menší obleva, a proto bylo potřeba odstranit co možná nejvíc sněhu ze střech i ze stromů, aby se předešlo případným problémům.

Thursday, 16 February 2012

Winter in Northern Moravia

So, here we go, winter time! In last weeks of the arctic frosts all around Europe we also suffered some really cold moments - the record at our place was around -25 °C - but luckily we have had enough snow to cover tree´s pots, if not all the trees, so we hope there will be no substantial damage on trees. But a couple of days ago the heavy frosts stopped and it started to snow heavily instead - more than half a meter just in two days! On the photos below you can have look how it looks like in our garden now...

Tak už tu máme tu pravou zimu! V období silných mrazů u nás rtuť teploměru spadla až k -25 °C, naštěstí jsme měli aspoň tolik sněhu, abychom mohli zaházet misky a stromy ve studeném skleníku - snad se tedy na jaře neobjeví žádné větší škody. Před pár dny mrazy povolily, aby hned napadlo víc než půl metru sněhu - takže takhle to teď u nás vypadá...
Cold greenhouse before&after / Skleník před a po odklizení sněhu


Some trees, 3 days ago / Stanoviště se strom, stav 3 dny nazpětThe same spot today / Stejné místo dnesQuick look into the greenhouse / Nahlédnutí do studeného skleníku


Trees are everywhere, you just can not see them :-) / Stromy schované pod sněhem

Tuesday, 14 February 2012

Bonsai display: Pointing of trees - part 2

This article is a compilation of two articles that were originally published on the bonsai blog Bonsai Tonight by Jonas Dupuich on January 24 and January 27, 2012 . Text and photos by Jonas Dupuich, the translation of the articles published with permission of the author.

Jonas Dupuich, autor blogu Bonsai Tonight, nedávno zveřejnil několik zajímavých příspěvků týkajících se vystavování rostlin, přesněji se zabýval otázkou vnímání celkového pohybu a směřování bonsají. Ve dvou kratších překladech bych vám proto, s předchozím svolením Jonase Dupuicha, rád přiblížil toto podnětné a nepříliš často diskutované bonsajové téma týkající se estetiky bonsajového umění (autor textu i všech fotografií: Jonas Dupuich):


Klub Bay Island Bonsai měl letos čest přivítat japonského hosta Daisaku Nomota, který rovněž pomáhal při aranžování 13. ročníku klubové výstavy.

Daisaku Nomoto

Nomoto, Boonův někdejší senpai (starší student v učení u bonsajového mistra – pozn. Překladatele) z Kihachi-en, drátoval stromy, připravoval mech pro úpravu povrchu misek a pomáhal s transportem mnoha stromů před, v průběhu i po skončení výstavy. Mezi vším tím shonem mu padl do oka jeden kalifornský jalovec. Zalíbil se mu dokonce natolik, že se stal držitelem prvního ocenění Daisaku Nomoto Bonsai Award.

Oceněný kalifornský jalovec

Nomoto má v oblibě stromy tvarované v podobném stylu. Jalovec má jistý nádech literátského stylu, avšak kmen i silueta koruny jsou opticky hmotnější, než u stylu bunjin bývá zvykem. Strom je vyzrálý, zdravý a dobře vyvážený. Ještě dodám, že směřuje doprava.

Na letošní výstavě se objevilo i několik pěkných jalovců shimpaku včetně těchto dvou rovněž dobře vyvážených bonsají. Celkový pohyb a směřování obou stromů je určeno spíše kmenem než korunou. Ačkoli lidé často velmi silně vnímají směřování horní částí koruny, většinou váha obrostu nedokáže převážit směr určený spodní částí kmene.

Jalovec shimpaku, kategorie shohin

Jalovec shimpaku, kategorie kifu

Menší borovice densiflora byla v této otázce dobrým příkladem. První větev zřetelně ukazuje směr stromu doleva, koruna pak celkově pohyb doprava. Posoudit pak, kterým směrem vede naše oči kmen borovice, není vůbec snadné.

Borovice densiflora

Tento strom se mi vždycky líbil. Na výstavě byl ve své kompozici umístěn vlevo, Boon ale podotknul, že v budoucnu by klidně mohl být vystaven i na opačné straně. Při zkušebním náklonu doleva vidíme, že borovice má dobrý potenciál pro směřování doleva. Pro doladění celého konceptu by samozřejmě byly vhodné i menší úpravy v koruně...

Sunday, 12 February 2012

Bonsai bark, details of dead wood part 1

Because the temperatures are still freezing, almost -20C per night, -10C during the day and it is impossible to work with trees, I took few detail shots of bark and dead wood of my trees. I will continue with macro photos of bark of the other species very soon.

Jelikož venku stále mrzne, teploty v noci dosahují téměr -20C, denní teploty jsou kolem -10C a je tedy nemožné pracovat se stromy, rozhodl jsem se vyfotit pár detailních záběrů kůry a mrtvého dřeva mých stromů. Brzy budou následovat makro záběry dalších druhů stromů.


Potentilla fruticosa bark / Kůra mochny křovité


Pinus silvestris bark / kůra borovice lesní


Detail of Ligustrum dead wood / Mrtvé dřevo ptačího zobu

Grape wine bark / kůra hroznového vína


bark of young Euonymus alatus / kůra mladého brslenu křídlatéhoCornus mas bark / kůra dřínu obecnéhoBuxus sempervirens bark / kůra zimostrázu obecného

Thursday, 9 February 2012

Bonsai display: Pointing of trees - part 1

This article was originally published on the bonsai blog Bonsai Tonight by Jonas Dupuich on January 17, 2012 (the original article in english). Text and photos by Jonas Dupuich, the translation of the article published with permission of the author.

Jonas Dupuich, autor blogu Bonsai Tonight, nedávno zveřejnil několik zajímavých příspěvků týkajících se vystavování rostlin, přesněji se zabýval otázkou vnímání celkového pohybu a směřování bonsají. Ve dvou kratších překladech bych vám proto, s předchozím svolením Jonase Dupuicha, rád přiblížil toto podnětné a nepříliš často diskutované bonsajové téma týkající se estetiky bonsajového umění (překlad originálního článků z webu bonsaitonight.com, autor textu i všech fotografií: Jonas Dupuich):

Na 13. ročníku tradiční výstavy klubu Bay Island Bonsai, která se konala v prvních týdnech roku 2012 v kalifornském Oaklandu, byl mezi jinými stromy vystaven i tento velmi zapěstovaný jalovec shimpaku.

Aniž byste četli dále, na jakou stranu si myslíte, že strom směřuje – doleva, nebo doprava?

Při sestavování výstavní kompozice často začínáme právě určením pohybu bonsají (doleva, doprava) a následně umísťováním stromů od krajů výstavních stolů tak, aby směřovaly do středu stolu. Kaskády a polokaskády stojí obvykle na samém konci výstavních stolů, jelikož se jedná o bonsaje výrazně orientované tím či oním směrem. Většina bonsají v ostatních stylech, s výjimkou stylu přísně vzpřímeného, pak má více či méně zřejmou tendenci směřovat buď doleva, nebo doprava. Při orientaci stromu doleva je zvykem vystavovat jej v kompozici na pravé straně a doleva potom umístit doplňkový objekt pro celkové vyvážené kompozice.

Vrchol jalovce z fotky výše jednoznačně směřuje doleva stejně jako první větev na této straně stromu. Mým úmyslem bylo umístit strom vpravo a doplňkovou rostlinu vlevo. Daisaku Nomoto, profesionální bonsajista z japonského Miyazaki, však trval na umístění stromu vlevo. Jeho přesvědčení mě zaskočilo, proto jsem se šel zeptat Boona (Boon Manakitivipart, bonsajový učitel autora – pozn. překladatele) na jeho názor – Boon souhlasil s D. Nomotem. Zatímco jsme o problému diskutovali, přišel majitel stromu a postavil strom doprava, tak jak se to zamlouvalo mně, a celková kompozice lahodila mému oku.

Toho dne jsem nad celou záležitostí dost přemýšlel – snad kdyby byl kmen a větve jinak rozmístěny, tak bych i já nahlížel na strom stejně jako Boon a Nomoto? Další den ráno jsem se obou zeptal, proč strom podle nich směřuje doprava a jejich vysvětlení bylo jednoduché – tím nejdůležitějším prvkem, který rozhoduje o celkovém směřování stromu, je většinou pohyb spodní části kmene. A co vrchol a hlavní větev? „Nejsou důležité,“ odpověděl Nomoto, „je to opravdu hlavně o spodní části kmene.“ Kdyby se strom naklonil o něco více doprava, tak by se pohyb spodní části kmene ještě více podpořil, a i vrchol by směřoval doprava. Dalším dopěstováním nejspodnější větve na pravé straně by se tento pohyb ještě dále umocnil.

A jak tedy vypadá strom při umístění vlevo?

Taky to není špatné, co myslíte?

Monday, 6 February 2012

Trip to Swiss 2011 part 5: Serge Clémence

The last (but not the least) stop in our bonsai journey was the garden of Serge Clémence, another one of the top european bonsai artists.
For us it is always kind of joy to return to this place, visit this quite small but also quite outstanding collection and be guests of the most hospitable Serge and his wife Evelyn. In 2011 it was the third visit for us - see the report from 2009, see the report from 2010 on my personal website.
Coming back to this place allows us to witness the year by year progression of many trees that make part of the "intern collection" and also before&after of many yamadories of the highest quality which are still in training. Serge is quite famous for being one of the bonsai artists who work with very heavy trees as you can observe from the photos. We are looking forward to be back there also in 2012!
...and this is the end of our last year´s trip to Switzerland, I hope you enjoyed the pictures and got little cheered up by all these warm autumn colours!

Našim posledním cílem byla zahrada proslulého bonsajisty Serge Clémence, dalšího z předních evropských umělců.
Návštěva tohoto místa je pro nás vždy velmi speciálním okamžikem - menší, zato špičková sbírka bonsají a velmi příjemní hostitelé Serge a jeho žena Evelyn nás do těchto končin Švýcarska vábí rok co rok. Na podzim 2011 se jednalo už o naší třetí návštěvu - na stránkách Bonsai Rožnov můžete zhlédnout reportáž z roku 2009, reportáž z roku 2010.
Je velmi zajímavé sledovat jednak každoroční vývoj jednotlivých stromů, které tvoří "pevné jádro" sbírky, jednak i nové tvary mnoha yamadori stromů, jež si z minulých let pamatujeme jen jako "surový materiál". A že se v této zahradě dá najít hodně opravdu velkých yamadori rostlin se můžete přesvědčit z přiložených fotografií...
...a tímto se dostáváme na konec našeho miniseriálu reportáží ze Švýcarska, doufáme, že pro vás byly obrázky zdrojem inspirace a že vám podzimní barvy v tomto ročním období alespoň trochu zvedly náladu :-).