Jan Káňa

Jan aka Honza is the most mysterious element of our crew. Raised in the big and relentless city of Ostrava he developed an extraordinary skills how to survive in the most adverse and harsh conditions. For that reason he specializes in the trees deformed the same way, the high mountains yamadories withstanding the malicious vagaries of the weather.
His motto claims firmly: "Always be on top, on the highest peak possible.". Btw, he applies this statement literally whenever he can.


Honza Káňa představuje aktivní prvek našeho týmu, především co se týče našich společných akcí a výprav. Jelikož byl vychováván a celý život žil v rázném a nelítostném prostředí Ostravy, vyvinuly se u něho zvláštní schopnosti, kterak přežít i v těch nejméně příznivých podmínkách, a to za každých okolností. I z toho důvodu se přirozeně orientuje na stejně "postižené" stromy, na roztodivná yamadori vzdorující vrtochům vysokohorského nečasu. 
Jeho motto zní jasně: "Buď vždy na vrcholu, nejvýš, co to jde." Tuto svou životní pravdu doslova aplikuje vždy, když může.