Sunday, 30 March 2014

Hawthorn wiring

This middle-sized hawthorn was collected 4 year ago, at our first meeting with hungarian friends.
In 2013 was reppoted from container to the current training pot. Today it was completely wired.

Tento hloh střední velikosti byl vykopán před 4 lety na našem prvním setkání s maďarskými přáteli. Minulý rok byl přesazen z kontejneru do první pěstební misky. Dnes jsem jej kompletně nadrátoval.

 Before wiring.
Před drátováním.

Detail of break-out of one of the main branches.
Detail vylomení jedné z hlavních větví.

Tuesday, 25 March 2014

The Man Who Planted Trees

Nice Dreams. It is not only about the yamadori hunting!
Pěkné sny, nění to jen o kopání yamadori!

Jean Giono - The Man Who Planted Trees - English version

Jean Giono - Muž, který sázel stromy - česká verze

Wednesday, 12 March 2014

Yamadori Karcos vol.3

Last weekend we made again a trip to the Hawthorn paradise in Hungary, near to Balaton area. It was great to see our friends and have a possibility to enjoy yamadori hunting.
This was well-earned rest for our brains and spring excersice for our muscles :).
Main organizer Istvan prepared for us almost culinary weekend.
 Just imagine our first dinner: pheasant soup, follows with fallow-deer meat and with sweet finish, 3 different kind of pancakes. Next day we enjoyed boar goulash prepared in nature, in Hawthorn paradise and later evening, deer steak with sour-cherry sauce. I love this area :)! Thanks Istvan. Ok, but back to the trees.

Minulý víkend jsme znovu podnikli výlet za yamadori do Maďarska, oblasti blízko Balatonu, kterou nazýváme "Hawthorn paradise". Bylo skvělé opět vidět přátele a naplno si užít jarní kopání. Hlava si odpočinula, ale fyzicky to bylo velmi náročné.
Hlavní organizátor István pro nás připravil skvělou akci a to nejen co se týče kopání, ale také místní kuchyně, byl to téměř kulinářský víkend. Jen si představte první večerní chod: bažantí polévka, po které následovalo výborně udělané dančí maso, se sladkou tečkou, a to 3 druhy palačinek. Další den kančí guláš připravený v našem základním táboře, v přírodě a večer jelení maso s višňovou omáčkou.
Opravdu supr víkend, díky Istvane!
 
 Mirek and one of my trees, in pot it looks much bigger. He is the best slave ever!
Mirek a jeden z mých stromů, v misce vypadá mnohem větší. Mirek je nejelpší pomocník :).

 Martin Finding a new victim.
Martin vyhlížející další kousek k výkopu.

 Sirotny gang.

 Our base camp, with Mirek and Istvan.
Základní tábor s debatujícím Mirkem a Ištvánem.

 Feeding the Hilux.
Nakládka stromů.

 Is the Hilux to small or trees to big?
Je tak malé to auto, nebo tak velké ty stromy?

 One shot from our cottage.
Foto při odchodu z chaty.

 I can imagine to spend here few weeks. No signal and beautiful nature.
Nebylo by špatné tady pobýt pár týdnů.

 Walk to the dinner.
Jdeme na večeři.

 Now we can go home.
A můžeme jet domů.

 What a terrible experience, We had a flat tire on hungarian highway after midnight.
Nepříjemná zkušenost, zhruba po půlnoci jsme měli defekt na maďarské dálnici.

 Hard working, but only one guy :), as usual.
Začínáme opravovat, maká samozřejmě jen jeden :).

 Nice example of cooperation. 
Pěkný příklad spolupráce.

And the last photo of this post, our tire :/. We are lucky guys, this was dangerous.
Poslední foto tohoto příspěvku, naše pneuška, můžeme být rádi, že vše dopadlo dobře!