Monday, 30 April 2012

Sundays trip

Let me show you few shots from our yesterdays trip to our friend Pavel Lenko. He is primarily interested in conifers, mostly junipers, but his first tree was Prunus mahaleb, now in bloom :), see the final photo with detail of flowers.

Rád bych Vám ukázal pár fotografií z našeho včerejšího výletu k našemu kamarádovi Pavlovi Lenkovi. Věnuje se převážně jehličnanům, hlavně jalovcům, jeho první bonsají však byla mahalebka, nyní v květu. Mahalebka je na společné fotografii + detail květu.


Sunday, 15 April 2012

The last yamadori for this spring season?

This was again my "really last" yamadori trip for this spring season :o). Weather was perfect and the Sunday is always great day for hunt. I came home with new Prunus domestica (wild plum tree) . This is great species, fast grower with beautiful white flowers. I am looking forward to see this tree in next 5 years. It is planted in 90L container, see bonsai wire as a measure.

Dnešek byl opět mým "opravdu posledním" výletem na yamadori :o). Bylo skvělé počasí a není lepší způsob, jak si užít neděli. Domů jsem si přinesl větší kousek Prunus domestica - špendlík, snad je latinstký název správně. Jedná se o rychle rostoucí a nádherně kvetoucí druh. Těším se, jak bude strom vypadat za dalších 5 let. Strom je zasazen do 90L maltovníku, bonsajový drát jsem použil jako měřítko.
Tuesday, 10 April 2012

Stephanandra incisa shohin in training

Another from less known species is the stephanandra incisa, very easy and fast growing shrub with small leafs which makes it perfect for bonsai. I was given this tree by my friend as a bare stump two years ago and just in that time period I´ve built the primary branches structure as it could be seen in the actual photo. In past weeks I repotted the tree into its first good matching pot made by our friend, potter Ondra Plšek. Another small tree, you might say, well, this spring is quite a rush time for me due to some other "metabonsaistic" stuff :-), so, bigger trees will come later in summer....

Další z méně známých bonsajových druhů je korunatka klaná, velmi nenáročná a ochotně rostoucí keřík s malými lístky, perfektní kandidát pro tvorbu menších bonsají. Tento konkrétní stromeček jsem získal od Toma Bendy před 2 lety a za pouhé dvě růstové sezóny bylo vytvořeno kompletní zavětvení tak, jak jej můžete vidět na aktuální fotce. V uplynulých týdnech jsem korunatku přesadil do nové misky od Ondry Plška.

 2010 summer/léto

 2011 summer/léto2012

Height/Výška: 13 cm
Pot/Miska: Ondra Plšek (CZ)

Saturday, 7 April 2012

Workshop with Bonsai Club Hana

Let me show you few photos from workshop with Bonsai Club Hana in Prostejov. I made a basic styling of my Prunus mahaleb and Cornus mas and I also improved my shohin Carpinus betulus.
That is always very hard to take a serious photos and at the same time work with trees, hopefully this will help you to imagine great feeling of this session.

Dovolte mi ukázat pár fotografií z workshopu s Bonsai Klubem Haná v Prostějově. Pracoval jsem na základním tvarování mé turecké višně a dřínu obecného a také jsem o kousek dál posunul můj habr obecný velikosti shohin.
Je vždy těžké dobře nafotit takovou akci a zároveň pracovat na svých stromech, snad Vám tímto alespoň přiblížím výbornou atmosféru tohoto setkání.

Size comparison of my Prunus mahaleb with Jarek :).

Jarek jako měřítko. Cornus mas.
Dřín obecný. Carpinus betulus - shohin size.

Habr obecný - velikost shohin. Kamil fall in love.

Kamil se nám zamiloval :).

Czech Kevin Willson.

Český Kevin Willson :). Interesting multi-trunk of Tilia cordata.

Zajímavý mnohokmen Lípy srdčité.


Few photos of trees after workshop, first one is small C. betulus.

Pár fotek stromů po workshopu, první je habr obecný.


Still a lot of work with deadwood and not all branches are in correct position :/, it is very heavy tree for one person. I realized at my desk, that I changed a position of some branches during manipulation with tree.

Stále zůstává mnoho práce na mrtvém dřevě a ne všechny větve jsou ve správné pozici. Až při práci na počítači jsem si všimnul, že při manipulaci jsem změnil původní polohu některých větví.


And finally Cornus mas.

A nakonec Dřín obecný.


Monday, 2 April 2012

Shohin hawthorn in training

In last days I repotted this small hawthorn into its first "serious" bonsai pot. The tree was collected by my father more than 20 years ago, but it grew neglected for long years till its re-discovery in 2008 when the first meaningful bonsai work started.

V uplynulých dnech jsem přesadil do nové misky tento pěkně se vyvíjející malý hloh. Stromek byl vyzvednut taťkou před více než 20 lety, dlouhé roky však rostl nepovšimnut, až byl v roce 2008 znovu objeven a začalo se na něm cíleně pracovat.

2009


2010

2012

The tree is coming along nicely, after its recovery, I will proceed to wiring later on this growing season, any further progress will be posted.

Hloh se v posledních letech zdárně posouvá kupředu. Po jeho zotavení po přesazení bude letos následovat i upravení koruny drátem, další vývoj se zde dodatečně určitě objeví.

Height/Výška: 22 cm
Pot/Miska: China