Wednesday, 31 October 2012

First snow

In last days we´ve got the first snow present which covered nicely the trees and created charming atmosphere in our newly reconstructed bonsai garden. Luckily, it´s melting down quickly, so the bonsai season is not finished yet and we still have some time to protect the trees before the real winter comes....

V posledních dnech jsme dostali první nadílku sněhu, který na naší přebudované bonsajové zahradě vykouzlil zajímavou atmosféru. Sníh už naštěstí rychle rychle taje, což znamená, že bonsajová sezóna neskončila - stále ještě zbývá dostatek času na zazimování bonsají před příchodem opravdové zimy...

Friday, 26 October 2012

Yamadori trip - autumn 2012

Let me show you snapshots from our todays yamadori trip. Me, Martin and Lukas enjoyed very nice and exhausting Friday. Autumn/winter yam-season will start very soon, that was the last chance to find out deciduous raw material and inspiration for next year. Now the hard work will start. GOOD LUCK!

Rád bych Vám ukázal pár fotografií z dnešního výletu za yamadori. Já s Martinem a Lukášem, jsme si užili moc pěkný, ale vyčerpávající páteční den. Kopací sezóna již pomalu začíná a tohle pro nás byla poslední příležitost k hledání listnáčů a inspirace na další rok. Nyní začíná tvrdá práce.
Hodně štěstí!

 Beautiful literati of pinus sylvestris.
Moc pěkný literát borovice lesní.
 THE PINE MONSTER :).
 Pinus octopus.
 Maybe the most imperssive pinus sylvestris I have ever seen in the wild nature, but the photo is not very good.
Možná nejlepší sylvestriska, jakou jsem kdy viděl ve volné přírodě, fotka nic moc.
 Rest in peace :).Saturday, 6 October 2012

Floria bonsai exhibition

Let me show you few shots from Floria bonsai exhibiton - all trees from collection of well known bonsai museum Isabelia. As usually, you can see only top quality trees.

Dovolte mi ukázat pár fotografií z výstavy Floria bonsai - všechny stromy jsou ze sbírky firmy Isabelia, k vidění jsou opravdu špičkové exponáty.