Wednesday, 4 December 2013

Spruce trio

Here comes another of long cultivated trees in our garden...
Jeden z dalších stromů, o které se staráme už dlouhé roky...


My father purchase these spruces in a local nursery some 20+ years ago, later, they just grew-suffer-grew-suffer in a poor soil and without any serious intervention till 2005 when we decided tjat it coulf be a good idea to put the trees together and create a group composition. Once trees recovered from repotting, in 2006 the first styling (major branches selection) took place.

Taťka tyto smrky přinesl z jednoho zahradnictví již před více než 20 lety, ale až do roku 2005 pouze "přežívaly" v květináči a v bonsajově nedobrém substrátu. Onoho roku padlo rozhodnutí, že by nebylo marné z nich vytvořit skupinku, což jsme ještě téhož jara učinili. Fotky z prvního tvarování níže se datují do roku 2006.


 2006 before and after/ před a po

Quite unhappy with the red container, we had been looking for a better maching pot till we found this natural stone slab and made another repotting in spring 2008. Below you can see the group in summer 2009 after its next styling.

Červený květináč zrovna nebyl dvakrát velkou ozdobou našich polic, proto jsme se poohlíželi po vhodnější míse, až jsme našli velikostně odpovídající kamennou desku, na níž jsme skupinku přemístili na jaře 2008. Další foto pochází z roku 2009 po přetvarování stromů.

2009

Three more images from 2010 - in the photo with myself posing next to the trees it´s obvious that the group is rather big (actual height 116 cm)...

Tři obrázky z roku 2010 - z fotek s poměrem velikostí je zřejmě, že se nejedná o žádné "trpasličí" smrky :-) (aktuální výška 116 cm)...
This fall I´ve made a further restyling of the spruces attempting to turn them into more naturalistic and spruce-like looking group. In previous years I rather neglected work on tree´s tops, this time I made really minucious branch selection and wired everything in order to get neater and ramification in the future. 

A tento podzim proběhlo zatím poslední tvarování smrkové skupinky, přičemž jsem se snažil, aby po tvarování stromy vypadaly "smrkověji", naturálněji. Při minulých tvarováních nebyl nikdy důkladně probrán vrchol stromů, tentokrát jsem poctivě vystříhal všechny nepotřebné větvičky a pečlivě rozmístil ty potřebně tak, aby v budoucnu rostlo a vyvíjelo se jenom to, co se vyvíjet má...
2013, different angles / různé pohledy

Whole photo story of the group on my personal website / Podrobnější vývoj stromu zdokumentován na Bonsai Rožnov.

Monday, 4 November 2013

Colors of autumn

Let me share few shots of autumn feeling from my garden. I had a chance to spent yesterdays afternoon with my trees and I made a haircut of one small euonymus, removed a lot of old needles from my pinus sylvestris and take some details just for fun.

Rád bych Vám ukázal pár podzimních fotografií z mé zahrady. Po dlouhé době jsem měl možnost strávit odpoledne se stromy, lehce jsem nadrátoval jeden menší brslen, částečně jsem odstranil staré jehlice ze sylvestrisky a vyfotil pár podzimních detailů.

 Next 5 years and this euonymus will look like a real broadleaf tree.
Ještě tak pět let a tento brslen bude vypadat jako "pravý" listnáč.
 Still a lot of work with this pinus sylvestris :).
Pořád je co odstraňovat, pár hodin to ještě zabere. Can you see that spider in the middle of this web?

 Magic mushroms.

Thursday, 31 October 2013

An old acquaintance

When browsing on bonsai blogs I incidentally stumbled accross the picture of this pine (Pinus uncinata) by Václav Novák as it was exposed at the Saulieu bonsai show in Spain. (here is the original link on El Tim Bonsai). Well, I´ve seen the tree on quite a few occasions in person at czech bonsai exhibitions, however, I´ve never realized till now that I also got little credits on this creation... The history of the pine, as I am aware of, dates back to the year 2004 when the tree came to the slovakian bonsai show held in the city of Senica as a tree selected for a demo performed by Václav Novák himself. We, me and my father, had asisted to the show as well and due to an unpredictable coincidence we became assistents to the one of the headliners.
From that bonsai afternoon I can clearly recall one exact moment  - the room where demos took place became almost empty during a tedious wiring process, we were working on the tree hurrying up to have the tree finished by the closing hour of the exhibit when Mr. Novák pointed out: "The majority of my best bonsai trees started their way as a demo tree that got just a very little attention during demo itself, I fell in my guts that this tree could make it to a good bonsai some day." Well, in last 10 years it obviously did...!Když jsem tak na internetu brouzdal po řádce bonsajových blogů, narazil jsem i na obrázek této borovice blatky, která patří do sbírky Václava Nováka. Fotka pochází z výstavy ve španělském Saulieu, celá reportáž z této akce je zdokumentována na blogu El Tim Bonsai. I když jsem tuto borovici již vícekrát viděl na vlastní oči na některé z evropských výstav, až do této chvíle mi nedošlo, že mám na této bonsaji, byť nepatrnou, zásluhu... Psal se rok 2004 když jsme se společně s taťkou vydali na výstavu do slovenské Senice. A náhoda tomu chtěla, že jsme při ukázkách tvarování ocitnuli na druhé straně stolu a i my přiložili ruku k dílu. Z onoho bonsajového odpoledne si i dnes velice jasně vybavuji jeden konkrétní okamžik - demo se dostalo do své nejúmornější, drátovací fáze, sál byl téměř liduprázdný, když si Václav Novák povzdechnul: "Většina mých nejlepších stromů vznikla při tvarovačkách, kterým nebylo věnováno příliš mnoho pozornosti, myslím, že tenhle strom by to mohl taky dotáhnout pěkně daleko." A při pohledu na stejný strom po 10 letech mu musím dát za pravdu...!

Photos from the first styling - Senica, 2004
Fotky z prvního tvarování - Senica, 2004


Sunday, 6 October 2013

Finding an inspiration in nature

Yamadori season 2013 will start very soon, this was the last chance to absorb autumn sunlights and enjoy the beauty of nature, without all the yamadori tools in my backpack. I am looking forward to the first tree of this season :o).

Kopací sezóna 2013 začně velmi brzy a tohle byla poslední šance si užít sluneční podzímní den v přírodě, bez baťohu plného kopacího náčiní. Teším se na svůj první letošní úlovek.


 Rest in peace.
 This is a very nice example, how the tree looks like.
Pěkný příklad toho, jak by měl strom opravdu vypadat.
 P. Sylvestris with very nice twisted trunk.
Borovice lesní s pěkně zkrouceným kmenem.

 Huge Prunus mahaleb with very nice deadwood.
Opravdu velká mahalebka s krásnými partiemi mrtvého dřeva.

Monday, 30 September 2013

Reblogged: Only now I understand nothing

Posted on Shohin - Bonsai Europe by Morten Albek


How much do you live bonsai? Or how do you appreciate your bonsai in daily life?
I have been doing bonsai for app. 20 years now, if I count in the very first lessons learned, killing innocent small trees collected in local forests, working on them way too early and way too hard. Before that I bought a book, maybe 30 years ago, first time bonsai caught my attention... Read more
Well written article worth of reading! / Pro všechny znalé anglického jazyka určitě doporučuji přečíst celý článek v originálu. Mimoto jsem si dovolil přeložit několik pasáží článku, které jsou mi svým vyzněním velmi blízké...

(...) dnes již znám spoustu bonsajových technik – jak bonsaje stříhat, jak je hnojit, jak založit a zapěstovat strom ze surového materiálu, jak udržet stromy v kondici atd. a stále se přitom učím novým věcem. Na druhou stranu je zde celá další, zdánlivě nekonečná oblast znalostí, a to estetika a bonsajové umění jako takové. My všichni (nebo předpokládám, že alespoň většina z nás) zůstáváme oněmělí úžasem, když se před námi objeví nádherný starý jalovec s dramatickým mrtvým dřevem a s pečlivě rozmístěnými obláčky zelené hmoty. Co ale všechny ty maličkosti, méně podbízivé a klidnější podoby bonsají? Křehký a štíhlý javor, malá kvetoucí mochnička... Větvení koruny s nádechem patiny, kdy i na těch drobnějších větvičkách můžeme pozorovat stejný charakter borky jako na kmeni, zapěstované nebari a další – všímáme si i těchto prvků a dokážeme je ocenit?
(...) nechávám se unést klidným dojmem starého japonského javoru zasazeného ve věkovité misce. A možná, že je mi tento pohled bližší než přehnaně výstřední a (až nadmíru) pozornost přitahující jalovce s rozsáhlými partiemi mrtvého dřeva. Možná je to tím, že žiju v zemi (Dánsko – pozn. překladatele), jíž krajina je typická měkkými tvary a klidnými siluetami stromů. Samozřejmě, že jsem unesen při pohledu na pokroucené stromy rostoucí ve vysokých horách, tento obraz je ale tak vzdálený mému každodennímu žití, že necítím potřebu postavit svou bonsajovou sbírku z větší části právě na nich. Dokonce mám pocit, že při místních výstavách působí mezi ostatními stromy až nepatřičně.
(...) snažím se porozumět estetice bonsají prostřednictvím každodenní práce na svých stromech. A stále více přicházím na to, že tíhnu k „jednodušším“ a přirozenějším podobám stromů, jakými jsou často právě listnáče. 

Tuesday, 24 September 2013

Minimugo

In this late summer time when comes to styling of spruces and pines I´ve also reviewed this little mugo pine which, surprisingly, had been found in local forest in 2004. Afterwards, I spent few years trying to boost up back-budding process but the pine seemed to resist for a couple of years till it got stabilized after its collection. In 2009 it experienced its first styling and  since then it has been developing quite nicely, below you can see how it looks today...

V pozdním létě, období vhodném pro tvarování smrků a borovic, jsem provedl lehčí úpravy i na tomto borovicovém prckovi, kterého jsme vcelku nečekaně objevili roku 2004 na jednom blízkém lesním svahu. První roky po vykopání byly věnovány více méně pouze zkompaktňování obrostu, jelikož borovička nepříliš ochotně obrášela na starém dřevě. 
Na jaře 2004 se uskutečnilo první založení stromku a od té doby se toto mugo už vcelku hezky vyvíjí. Takto vypadá dnes...


...and this is how it looked before/after the first styling in 2009.
...a takto vypadalo před/po prvním tvarování v roce 2009

And here some few more shots from different angles / A na závěr ještě několik dalších pohledů pro lepší představu.

Height: 17 cm, Pot by Ondra Plšek (CZ), complete photostory on my website

Výška: 17 cm, miska od Ondry Plška, celý vývoj stromu na Bonsai Rožnov.