Thursday, 31 October 2013

An old acquaintance

When browsing on bonsai blogs I incidentally stumbled accross the picture of this pine (Pinus uncinata) by Václav Novák as it was exposed at the Saulieu bonsai show in Spain. (here is the original link on El Tim Bonsai). Well, I´ve seen the tree on quite a few occasions in person at czech bonsai exhibitions, however, I´ve never realized till now that I also got little credits on this creation... The history of the pine, as I am aware of, dates back to the year 2004 when the tree came to the slovakian bonsai show held in the city of Senica as a tree selected for a demo performed by Václav Novák himself. We, me and my father, had asisted to the show as well and due to an unpredictable coincidence we became assistents to the one of the headliners.
From that bonsai afternoon I can clearly recall one exact moment  - the room where demos took place became almost empty during a tedious wiring process, we were working on the tree hurrying up to have the tree finished by the closing hour of the exhibit when Mr. Novák pointed out: "The majority of my best bonsai trees started their way as a demo tree that got just a very little attention during demo itself, I fell in my guts that this tree could make it to a good bonsai some day." Well, in last 10 years it obviously did...!Když jsem tak na internetu brouzdal po řádce bonsajových blogů, narazil jsem i na obrázek této borovice blatky, která patří do sbírky Václava Nováka. Fotka pochází z výstavy ve španělském Saulieu, celá reportáž z této akce je zdokumentována na blogu El Tim Bonsai. I když jsem tuto borovici již vícekrát viděl na vlastní oči na některé z evropských výstav, až do této chvíle mi nedošlo, že mám na této bonsaji, byť nepatrnou, zásluhu... Psal se rok 2004 když jsme se společně s taťkou vydali na výstavu do slovenské Senice. A náhoda tomu chtěla, že jsme při ukázkách tvarování ocitnuli na druhé straně stolu a i my přiložili ruku k dílu. Z onoho bonsajového odpoledne si i dnes velice jasně vybavuji jeden konkrétní okamžik - demo se dostalo do své nejúmornější, drátovací fáze, sál byl téměř liduprázdný, když si Václav Novák povzdechnul: "Většina mých nejlepších stromů vznikla při tvarovačkách, kterým nebylo věnováno příliš mnoho pozornosti, myslím, že tenhle strom by to mohl taky dotáhnout pěkně daleko." A při pohledu na stejný strom po 10 letech mu musím dát za pravdu...!

Photos from the first styling - Senica, 2004
Fotky z prvního tvarování - Senica, 2004


Sunday, 6 October 2013

Finding an inspiration in nature

Yamadori season 2013 will start very soon, this was the last chance to absorb autumn sunlights and enjoy the beauty of nature, without all the yamadori tools in my backpack. I am looking forward to the first tree of this season :o).

Kopací sezóna 2013 začně velmi brzy a tohle byla poslední šance si užít sluneční podzímní den v přírodě, bez baťohu plného kopacího náčiní. Teším se na svůj první letošní úlovek.


 Rest in peace.
 This is a very nice example, how the tree looks like.
Pěkný příklad toho, jak by měl strom opravdu vypadat.
 P. Sylvestris with very nice twisted trunk.
Borovice lesní s pěkně zkrouceným kmenem.

 Huge Prunus mahaleb with very nice deadwood.
Opravdu velká mahalebka s krásnými partiemi mrtvého dřeva.