LEAF BROTHERS

5 bonsai friends from the Czech Republic - some have been in bonsai for very long time, some are rather newcomers with just a couple of years of  bonsai experience. However, all of them share the same enthusiasm and love for these tiny little trees and the philosophy of  "doing the things right way while we are still young with relatively lots of time that we are not willing to lose." 
Since the winter of 2010 when first bonsai sessions took place, we have arranged many meetings, workshops, collecting trips and other bonsai related stuff having a lot of fun working together, discussing possibilites and sharing our knowledge. 
Therefore, we decided to start this blog with an idea of presenting our bonsai works, publishing photos from our  world wide travels and posting glimpses regarding czech bonsai scene, among other things.
Czech it out and enjoy!

5 bonsajových přátel - někteří se věnují bonsajím již velmi dlouho, jiní jen několik let, všichni však sdílejí onu radost a lásku k těmto malým stromkům a hlavně filozofii „dělat věci správně, dokud jsme ještě mladí a máme relativní dostatek času, který nehodláme ztrácet “. 
I proto je osud svedl na začátku roku 2010 dohromady, aby se od té doby mnohokrát střetli, tu společně, tu jednotlivě, a podnikli spoustu zajímavých výletů, užili si společnou práci na stromech a především pak živé večerní debaty prodchnuté bonsajovým filozofováním. 
Jelikož při těchto dlouhých večerech občas zazněla i kloudná myšlenka či podnět hodný zaznamenání a jelikož se vzájemná setkávání ukázala být svou frekvencí nedostačující, rozhodli jsme se založit tento hromadný blog, kde si budeme jednak tak trochu vést naše diskuze, psát postřehy, upozorňovat na zajímavosti na internetové bonsajové scéně, ale také se pokusíme ukázat něco ze svých prací, společných akcí, výletů…. abyste z toho měli něco i vy, co k nám zavítáte. Těšit se můžete i na pravidelné projekty serióznějšího charakteru, no a tak vůbec, však uvidíte.