Monday, 26 March 2012

Viburnum opulus shohin

Today I trimmed, wired and repotted one of my favourite shohins - this guelder rose (viburnum opulus) which has been grown in ground since 2003 and trained in pot since 2006.

Dnes jsem stihl přesadit, prostříhat a natvarovat tuto kalinu, kterou pěstujeme již od roku 2003 na záhoně a od roku 2006 v misce.


2007

2010

2012

New pot (with its fine shape and colour) finally brought a sought balance tree/pot, so now I can be pleased with the overall look of the composition. Viburnum is good grower, hardy and quite unpretending tree - features which make it a promising species for bonsai. Below, there are a couple of more shots of the actual look. What do you think about the new pot?

Barva i tvar nové misky ke stromu vhodně pasují tak, že můžu být s celkovým dojmem strom/miska konečně spokojen. Kalina je jinak velmi vděčný druh vhodný pro bonsaje díky své nenáročnosti, odolnosti i vcelku rychlému růstu. Několik dalších fotek aktuálního stavu tohoto shohinu níže. Jak se vám líbí nová miska?


Height/Výška: 25 cm
Width/Šířka: 35 cm
Pot/Miska: Ondra Plšek (CZ)

Whole photo-progression since 2007 can be found on my website .

Celý vývoj stromu na Bonsai Rožnov.

Saturday, 17 March 2012

New pots for Acer palmatum and Prunus mahaleb

Saturday was a beautiful sunny day, temperature about 18 degrees and I made a decision to cut down one ugly acer palmatum to shohin size and put it directly to new pot. Looks, that it was only way, how to improve this tree. In next weeks I should see a lot of new buds.


Sobota byla velice pěkný a slunečný den, teplota kolem 18 stupňů a já se rozhodl sesadit jedno "škaredé" palmatum na velikost shohin a zasadit jej rovnou do misky. Pravděpodobně to byla jediná cesta, jak posunout strom dále a zvýraznit jeho kvality. Během následujících týdnů by se mělo objevit mnoho nových pupenů.


It was about 60 cm high and platned in a big container.


Rostlina byla původně asi 60 cm vysoká a zasazena ve velkém plastovém květináči.Now it is prepared for a new pot.


Roslina po prostřihu větví a kořenů je připravena do nové misky.Here you can see my mixture of soil, which I use for a shohin size trees. It is about 50% of Terramol 1-3mm, 15% of peat, 20% of ekogrit, 15% of zeolit (czech brand names).


V misce můžete vidět směs, kterou používám pro stromy velikosti shohin. Je složena z 50% Terramolu 1-3mm, dále 15% rašeliny, 20% ekogritu a 15% zeolitu.This tree has a very nice nebari.Po pročištění se objevilo velice pěkné nebari - kořenové náběhy.Comparison of previous size and final photo in a bonsai pot.Porovnání původní velikosti s finálním fotem stromu v misce.Here is the next one, shohin size Prunus mahaleb.Další z adeptů, je turecká višeň velikosti shohin.Prunus mahaleb is a fast grower, here you can see the roots after one year in a modern substrate. After two or three years it will jump out from the pot.Turecká višeň je schopna zaplnit misku kořeny během jednoho roku. Je potřeba ji přesadit alepoň jednou za dva, maximálně tři roky.Prunus mahalen in a new pot. Still a lot of work, but this will be a great tree.Turecká višeň v nové misce. Je na ní stále hodně práce, ale bude to skvělý strom.

Monday, 12 March 2012

Yamadori karcoš 2/2

A few more photos from this wonderfull action.
Ješte pár dalších fotek z téhle super akce.
Maroš is almost ready;)
Maroš má skoro hotovo.
Lukáš in full fighting.
Lukáš hobluje.


We had a lot of fun there.
Prožili jsme spoustu zábavy.


Superb car to digging trees.
Super autko na kopání.


Sunday, 11 March 2012

Yamadori Karcos vol. 2

Once again we made a trip to the Balaton area (Hungary) in order to visit our friends and be part of two days yamadori hunting experience. Last year´s event of the Yamadori Karcos (=yamadori spanking :-) ) proved to be a great success (you can see some photos here), so we were really looking forward for the second yamadori festival. This time, besides our host and main organizer Istvan Antli, we meet with guys from Shohin Maffia, with a slovakian fellow Maroš Belán and also Václav Novák, president of the Czech Bonsai Association.

Tak jsme se zase jednou vypravili k maďarskému Balatonu, abychom navštívili naše bonsajové přátelé a abychom se zúčastnili již tradičného yamadori lovu. Loňský první ročník Yamadori Karcose (v maďarštině yamadori nářez :-) ) byl pro všechny zainteresované velmi příjemnou akcí (fotky z loňska můžete zhlédnout zde), proto jsem se letošního výletu nemohli dočkat. Tentokrát jsme se setkali nejen s našim hostitelem a hlavním organizátorem Istvánem Antlim, ale i s kolegy ze Shohin Maffie, Marošem Belánem ze Slovenska a taky prezidentem ČBA Václavem Novákem.


We were driving all the night, so a little nap on a parking site came very useful :-).
Jelikož jsme k Balatonu jeli přes celou noc, menší šlofík na parkovišti přišel vhod.


Welcome to the crataegus paradise full of herds of fallow deer!
Vítejte v hlohovém ráji, ve kterém se prohánějí stáda daňků!


Martin is looking for the first victim
Martin hledá prvního kandidáta na výkop.


Meanwhile, Mirek fell in love on the first sight
Kdežto Mirek se zamiloval na první pohled.


Big cornus could not resist the attack of an experienced yamadori predator.
Těžkotonážní dřín nemohl odolat nájezdu zkušeného kopáče.


My turn - quite a piece of hawthorn.
Teď přišla řada na můj úlovek, hloh střední až větší velikosti.


Martin is applying his special abbility - beaver´s teeth.
Martin zapojil do akce svou superschopnost - bobří chrup.


Unfortunately, it wasn´t enough, so the axe had to take its chances.
Na kmen hlohu ale nestačil, takže ke slovu přišla i sekera.

Decapitated.
Skalpování dokonáno jest.

Mirek and Martin are fighting with another beast.
Mirek s Martinem zápolí s dalším chrabrým protivníkem.


A lunch break - an exquisite hungarian perkelt and loads of wine and palinka, everybody had to keep himself in a good shape :-).
Obědová přestávka na výtečný perkelt, kotlíkový guláš, a spousty vína a pálenky, nikdo nesměl odmítnout :-).And after the lunch another round of digging.
A po obědě zpět do práce.


Man down!
Víno je silný protivník!


And as a matter of closure of the first day and the high-light of the evening - my huge hawthorn.
Na závěr odpoledne přišel na řadu jako zlatý hřeb olbřímí hloh.Done and done! My precious..
A teď už můžeme jít s klidem na kutě...

Some more glimpses to come...
Pokračování příště ...

Monday, 5 March 2012

Yamadori season has started

The spring is slowly coming to our region and so the ideal time for collecting deciduous trees. As the training for the hungarian yamadori hunt, in which we set off in a few days, we wanted to stretch our muscles up a bit, so yesterday we went with Martin for one jumbo-size tree each - one ulmus, one acer campestre. Sorry, no close ups of planted trees yet, until they are established, we don´t want to place jinx on them :-)...

Jaro už pomalu přichází, tudíž nastává i ideální doba pro kopání listnatých yamadori. V rámci přípravy na maďarské kopání, kam se v nejbližších dnech chystáme, jsme si včera jeli s Martinem trochu protáhnout tělo - s námi zpět putoval jeden jilm a jedna babyka...
Bližší fotky jednotlivých stromů až po jejich zotavení, nechceme na ně přivolat smůlu :-)...