Friday, 29 June 2012

Mahalebing, part 1

We spent yesterday´s afternoon together with my father pruning and trimming these prunus mahaleb yamadories collected in the autumn-winter 2010/2011. The trees have grown so incredibly vigorously that we needed to make first serious pruning, otherwise we´d risk loosing a lot of interior branches due to the lack of sunlight. In next days I am going to wire the mayority of branches in order to build a first crown structure of all trees, the progress will be propperly reported...

Včerejší odpoledne jsme spolu s taťkou strávili prostřihem těchto mahalebkových yamadori vyzvednutých na přelomu let 2010 a 2011. Všechny stromy rostly tak neskutečně silně a vitálně, že bylo potřeba provést první hrubší průřez a založení koruny, v opačném případě bychom riskovali proschnutí vnitřních partií koruny. V příštích dnech se pustím do drátování větví, výsledek bude zdokumentován v některém z následujících příspěvků.... 


Mahaleb no. 1Mahaleb no. 2

Mahaleb no. 3

Mahaleb no. 4Monday, 25 June 2012

Populus tremula no.2

Hello bonsai freaks, I would like to introduce my Populus tremula no.2. It is the smaller brother of lady chic, not so twisted and without dead wood, but also very interesting piece. Styled last autumn with friends from Bonsai club Haná.

Dobrý den, rád bych Vám představil Osiku číslo 2. Je to menší bratr Lady-chic, nemá tak pokroucený kmen, postrádá mrtvé dřevo, ale i tak je to zajímavý kousek. Tvarován minulý podzim na workshopu s Bonsai klubem Haná.

 Possibly viewing point of this tree.
Možná pohledovka.
 90°.
 180°.
 270°.
 Details


 Macro of rough bark.
Makro snímek rozpraskané borky.
 I just slightly moved with my digital camera :), setup time 2,5s, F45, Iso 200, 90mm.
Této fotky jsem dosáhl jen jemným pohybem fotoaparátu při tomto nastavení: 2,5s, F45, Iso 200, 90mm..

Wednesday, 20 June 2012

Populus tremula no.1: Lady-chic

Populus tremula is not a typical species for a bonsai. I have two examples in my garden for 3 year (winters) and I am greatly suprised. Looks, that it is really tough kind, frost resisting. It makes a nice small leaves and I especially love red-coloured young leaves and rough bark.
Now I would like to introduce Populus tremula no.1 called Lady-chic :o). Unfortunately I do not have photos from the first season. Do you have any experience with this kind?

Topol osika není typickým druhem pro bonsaje. Mám 2 exempláře tohoto stromu na své zahradě po dobu 3. let a jsem mile překvapen. Vypadá to, že se jedná o velice odolný a mrazuvzdorný druh. Vytváří krásné malé listy a obzváště hezké jsou mladé načervenalé lístky a zvrásněná borka.
Rád bych Vám teď představil osiku číslo 1 nazvanou Lady-chic :o). Bohužel nemám fota po výkopu a z prvních sezón, takže začínám tedy rokem 2012. Máte nějaké zkušenosti s tímto druhem?

 Start of the third season - end of April 2012.
Začátek třetí sezóny - konec dubna 2012.
 Portrait of Lady-chic from 20/6/2012 - viewing point.
Portrét Lady-chic ze dne 20/6/2012 - pohledová strana.
 90°.
 180°.
 270°.
 Details.Monday, 11 June 2012

Jihlava 2012: accent plants

Let me show you also few photos of accent plants from Jihlava.
Rád bych Vám také ukázal pár fotografií doplňkových rostlin vystavených v Jihlavě.
Sunday, 10 June 2012

Jihlava 2012 - CZ national bonsai exhibition

Let me show you few shots from Jihlava, where taked place Czech national bonsai exhibiton 2012. It was situated in historical building of hotel Gustav Mahler, previously dominican monastery, really beautiful place for bonsai event. Big thanks to all promoters!

Rád bych Vám ukázal pár fotografií z Jihlavy, kde se konala česká národní výstava bonsají 2012. Akce se uskutečnila v historické budově hotelu Gustav Mahler, vybudovaného v prostorách dřívějšího dominikánského kláštěra, opravdu ideální místo pro takovéto akce. Tímto bych také rád poděkoval všem pořadatelům za krásnou výstavu!