Martin Cigánik

Martin's first encounter with the world of bonsai took place in the house of his uncle, painter Rudolf Cigánik, in the small village of Handlová in Slovakia.  This happened in the year 2004 and he was immediately struck by the wonderful world of tranquility and peace. The symbiosis of  creative activities and knowledge of how to cultivate trees attracted him so much that he started to collect his first own trees.  
As every newbie, he started collecting small trees in order to make them look like "bonsai" as quick as possible. Initially, the cultivating of trees meant just fun for him and he did not attach any major importance to this activity.  Taking care of the trees, finding out the ways how to grow them was a little hobby, which has gradually evolved into full-fledged hobby. 
Since 2008, he put more and more effort into the collecting and growing trees. At that time he also joined the online bonsai forum community obtaining a lot of new information about how to do the bonsai things properly.
The turning point for him was when he met Lukáš Sirotný and Martin Drábek.
In present day he spends with his hobby as much  time as job and family allow him. He has never had and he will not have ambitions to become the bonsai world champion. He just wants to reach a good understanding of how to grow bonsai well, and if successful, how to create a well shaped trees.Martin se poprvé setkal se světem bonsají u svého strýce ak. malíře Rudolfa Cigánika v malé slovenské vesničce Handlová.  Psal se rok 2004, když ho ohromila nádhera tohoto světa klidu a míru. Symbióza kreativní činnosti se znalostmi o růstu rostlin ho natolik zaujala, že začal nesměle hledat první stromky.
 Jako každý začal kopat malé stromky ve snaze z nich rychle udělat bonsai. Zpočátku se pěstováním stromků jenom bavil a nepřikládal mu nějakou velkou důležitost.  Starání se o stromky, zjišťování toho jak se vůbec pěstují, bylo malým koníčkem, který se však postupně rozrostl v plnohodnotný koníček.
Od roku 2008 se kopání a pěstování začíná věnovat více.  V té době taky objevuje internetová fóra a zjišťuje, co všechno se musí naučit, aby jeho práce měla vůbec smysl.  Zlomem pro něj bylo seznámení s Lukášem Sirotným a Martinem Drábkem. V současné době se koníčku věnuje jak mu jen čas, práce a rodina dovolí. Nikdy neměl a nebude mít ambice být mistr světa. Chce jen dobře rozumět pěstování bonsaí a když se povede, tak i dobře tvarovat.