Friday, 28 February 2014

Larix kaempferi shakan

Well, in fact it is more likely a so callled "hybrid" larch (a crossed variety between european and japanese larch), but I prefer this less offensive name for the tree :-)... We collected the larch some 10 years ago in local woods - it must have been some kind of experimental plantation, because we found just a small area of these larches surrounded by "regular" european ones. This is how it looks after 10 years of its bonsai career...

Jistě, jedná se spíše o "hybridní" formu mezi opadavým a japonským modřínem, komu by se ale líbilo mít takový nehezký název... :-). Tento modřín jsme objevili a nedlouho poté i vyzvedli před více než 10 lety - muselo se jednat o nějakou experimentální výsadbu, jelikož se mezi "klasickými" modříny ukrývala skupinka těchto hybridů. Po oněch 10 bonsajových letech vypadá strom následovně...


...and its very first photo already on its original location / ...a takto vypadal ještě v lese


The larch took its initial styling in 2006, later on, in 2008, we proceeded to its second styling from which we´ve got this before and after.
Strom prodělal první tvarování v roce 2006, následující fotky ukazují podobu stromu před a po druhém tvarování a následném přesazení v roce 2008.

And going onwards to year 2010... / A skokem se přeneseme do roku 2010...


...and finally to 2014 / ... a pak až do současnosti
Height/Výška: cca 50 cm
Pot/Miska: some czech potter/český keramik
Whole photostory on my personal website / Celý příběh stromu na Bonsai Rožnov.