Monday, 12 December 2011

Pots by Pavel Weingartner

As I promised in my last article called "Bonsai trip to Bohemia", I would like to show you work of our friend and promising potter Pavel Weingartner from Nýřany. I will show you collection of medium size pots and also pots for shohin and accent plants from his kiln.
Pots with white background are from Lucas collection, shohin and accent plant pots with yellow background are from my collection. I must say, that I really love these small cute toys! :) Stunning work Pavel!

Jak jsem slíbil ve svém posledním příspěvku nazvaném "Bonsai trip to Bohemia", rád bych Vám představil práci našeho kamaráda a slibného keramika, Pavla Weingartnera z Nýřan. Níže můžete vidět kolekci středních misek a také misek pro shohiny a doplňkové rostliny z jeho dílny. Misky s bílým pozadím patří do Lukášovy sbírky, menší misky se žlutým pozadím jsou z mé kolekce. Musím říct, že opravdu miluji tyhle malé roztomilé hračičky! :) Skvělá práce Pavle.
No comments:

Post a Comment