Saturday, 17 March 2012

New pots for Acer palmatum and Prunus mahaleb

Saturday was a beautiful sunny day, temperature about 18 degrees and I made a decision to cut down one ugly acer palmatum to shohin size and put it directly to new pot. Looks, that it was only way, how to improve this tree. In next weeks I should see a lot of new buds.


Sobota byla velice pěkný a slunečný den, teplota kolem 18 stupňů a já se rozhodl sesadit jedno "škaredé" palmatum na velikost shohin a zasadit jej rovnou do misky. Pravděpodobně to byla jediná cesta, jak posunout strom dále a zvýraznit jeho kvality. Během následujících týdnů by se mělo objevit mnoho nových pupenů.


It was about 60 cm high and platned in a big container.


Rostlina byla původně asi 60 cm vysoká a zasazena ve velkém plastovém květináči.Now it is prepared for a new pot.


Roslina po prostřihu větví a kořenů je připravena do nové misky.Here you can see my mixture of soil, which I use for a shohin size trees. It is about 50% of Terramol 1-3mm, 15% of peat, 20% of ekogrit, 15% of zeolit (czech brand names).


V misce můžete vidět směs, kterou používám pro stromy velikosti shohin. Je složena z 50% Terramolu 1-3mm, dále 15% rašeliny, 20% ekogritu a 15% zeolitu.This tree has a very nice nebari.Po pročištění se objevilo velice pěkné nebari - kořenové náběhy.Comparison of previous size and final photo in a bonsai pot.Porovnání původní velikosti s finálním fotem stromu v misce.Here is the next one, shohin size Prunus mahaleb.Další z adeptů, je turecká višeň velikosti shohin.Prunus mahaleb is a fast grower, here you can see the roots after one year in a modern substrate. After two or three years it will jump out from the pot.Turecká višeň je schopna zaplnit misku kořeny během jednoho roku. Je potřeba ji přesadit alepoň jednou za dva, maximálně tři roky.Prunus mahalen in a new pot. Still a lot of work, but this will be a great tree.Turecká višeň v nové misce. Je na ní stále hodně práce, ale bude to skvělý strom.

1 comment: