Wednesday, 2 May 2012

Hornbeam & beech forest

This group planting is one of the biggest projects in our garden. It consists of 17 trees which has been grown in ground for several years - at this point it should be pointed out that the final selection was made out of almost 40 prepared trees, the rest of them is still waiting to be planted together in the future.
The story of the forest has been initiated in the spring of 2009 and we spent around 20 hours finding right trees and putting them onto their right place.

Tento listnatý lesík je jedním z nejrozměrnějších bonsajových projektů na naší zahradě. Celkem se skládá ze 17 stromů, které byly několik let připravovány ve volné půdě - na tomto místě by bylo vhodné zmínit, že k dispozici jsme měli kolem 40 stromů, ze kterých jsme vybírali a které jsme sesazovali "na to správné místo" celkem více než 20 hodin. As for the pot, we made this custom 130 x 90 cm concrete training pot, which serves its purpose and it does not look that bad neither :-).
Pro sesazení jsme vyrobili tuto pěstební betonovou mísu o rozměrech 130 x 90 cm.


And this is the result immediately after the planting (sorry, no better photo available) :-(.
A tady je výsledek sesazování, foceno následující den, bohužel lepší foto není k dispozici.The first decent photo was taken in the winter 2009/2010, in spite of its dimensions, it´s not a big deal for two people to carry the whole thing.
První slušné fotky byly pořízeny až na přelomu let 2009 a 2010 - navzdory velikosti lesíku se stále jedná o "dvouchlapovou záležitost".The forest after two more growing seasons (2011) in the autumn colours.
Lesík po dalších dvou sezónách se na podzim 2011 takto pěkně vybarvil.
This april was the the time to make a further trimming of the trees, my father poses as a size comparison.
Letos v dubnu pak došlo na důkladnější prostřih a další focení kompozice.

Dimensions of the forest: 160 cm (width) x 85 cm (height)
Rozměry lesíku: 160 cm (šířka) x 85 cm (výška)

1 comment:

 1. Hi Lukas,
  very nice forest. Im just a beginner, but I´m planning to do forest from different kinds of maples (a. ginnala, caempestre, buerger).
  This is a great inspiration!
  Kind regards,
  Rasto

  ReplyDelete