Friday, 1 June 2012

Linden from seed

I pulled out this tree from ground in 2005 as a young seedling which was supposed to be wasted. However, I found a bit of mercy and planted it to our bonsai-training field again, now with an aim to cultivate it on purpose and maybe on day make a decent bonsai out of it. Linden are quite fast growers, so in just 4 years of unorganized but constant clip/grow the tree reached considerable size/trunk diameter - therefore I could inspect roots and crown, make some necessary cuts and return the tree back to the ground for two more years.
In 2011 the linden was potted for the first time and this spring I made its initial styling using mainly guy wires. I see some bright future for this tree and I´m very glad that I gave it a try back then. I should start looking for the first bonsai pot from now on....


Tuto lípu jsem našel jako plevelný nálet v roce 2005 a jelikož se mi jí zželelo natolik, aby jich vyhodil, nasadil jsem ji (teď již cíleně) zpět do volné půdy se záměrem pokusit se z ní v následujících letech něco kloudného vypěstovat. Lípy rostou a sílí dostatečně rychle, takže již v roce 2009 strom narostl do zajímavých proporcí a já jsem mohl provést kontrolu kořenů, koruny, provést prostřih a strom vrátit na další dva roky na záhon.

Na jaře 2011 jsem lípu poprvé zasadil do pěstební misky a toto jaro provedl základní roztvarování koruny především za pomocí upínacích drátů. Dnes jsem rád, že jsem tenkrát strom jen tak nevyhodil a naopak mu dal šanci. Věřím, že v budoucnu bude dělat jenom radost, už se pomalu začínám poohlížet po první bonsajové misce...


 2009


 2011


2012

Height/Výška: 80 cm
Celý vývoj stromu/All the progression on Bonsai Rožnov.

No comments:

Post a Comment