Sunday, 6 October 2013

Finding an inspiration in nature

Yamadori season 2013 will start very soon, this was the last chance to absorb autumn sunlights and enjoy the beauty of nature, without all the yamadori tools in my backpack. I am looking forward to the first tree of this season :o).

Kopací sezóna 2013 začně velmi brzy a tohle byla poslední šance si užít sluneční podzímní den v přírodě, bez baťohu plného kopacího náčiní. Teším se na svůj první letošní úlovek.


 Rest in peace.
 This is a very nice example, how the tree looks like.
Pěkný příklad toho, jak by měl strom opravdu vypadat.
 P. Sylvestris with very nice twisted trunk.
Borovice lesní s pěkně zkrouceným kmenem.

 Huge Prunus mahaleb with very nice deadwood.
Opravdu velká mahalebka s krásnými partiemi mrtvého dřeva.

No comments:

Post a Comment