Sunday, 30 March 2014

Hawthorn wiring

This middle-sized hawthorn was collected 4 year ago, at our first meeting with hungarian friends.
In 2013 was reppoted from container to the current training pot. Today it was completely wired.

Tento hloh střední velikosti byl vykopán před 4 lety na našem prvním setkání s maďarskými přáteli. Minulý rok byl přesazen z kontejneru do první pěstební misky. Dnes jsem jej kompletně nadrátoval.

 Before wiring.
Před drátováním.

Detail of break-out of one of the main branches.
Detail vylomení jedné z hlavních větví.

No comments:

Post a Comment