Tuesday, 17 January 2012

Trip to Swiss 2011 part 2: BC Heidelberg

Together with Michael Trann we also stopped at nearby Bonsai Center Heidelberg, which used to be one of the greatest places in all Europe in the bonsai-pioneers times and it´s regaining its fame step by step after the reopening which took place a few years ago. The time of the year was perfect to enjoy vivid autumn colours and to rest for a while in a bamboo grove...
We also visited this bonsai center last year, the photos from the first visit can be seen on my website - BC Heidelberg 2010.

Spolu s Michaelem Trannem jsme se vydali do nedalekého Bonsai centra Heidelberg, které bylo v časech prvních bonsajových pionýrů jedním z nejproslulejších míst v celé Evropě. Po znovuotevření, které se událo před několika lety, pomalu obnovuje zašlý lesk.
Roční doba nám přála a my jsme si tak mohli vychutnat krásné podzimní vybarvení stromů a pak i na chvíli spočinout v místním bambusovém hájku...
Bonsai centrum jsme navšívili i loni, reportáž je na našich stránkách - BC Heidelberg 2010
No comments:

Post a Comment