Saturday, 7 April 2012

Workshop with Bonsai Club Hana

Let me show you few photos from workshop with Bonsai Club Hana in Prostejov. I made a basic styling of my Prunus mahaleb and Cornus mas and I also improved my shohin Carpinus betulus.
That is always very hard to take a serious photos and at the same time work with trees, hopefully this will help you to imagine great feeling of this session.

Dovolte mi ukázat pár fotografií z workshopu s Bonsai Klubem Haná v Prostějově. Pracoval jsem na základním tvarování mé turecké višně a dřínu obecného a také jsem o kousek dál posunul můj habr obecný velikosti shohin.
Je vždy těžké dobře nafotit takovou akci a zároveň pracovat na svých stromech, snad Vám tímto alespoň přiblížím výbornou atmosféru tohoto setkání.

Size comparison of my Prunus mahaleb with Jarek :).

Jarek jako měřítko. Cornus mas.
Dřín obecný. Carpinus betulus - shohin size.

Habr obecný - velikost shohin. Kamil fall in love.

Kamil se nám zamiloval :).

Czech Kevin Willson.

Český Kevin Willson :). Interesting multi-trunk of Tilia cordata.

Zajímavý mnohokmen Lípy srdčité.


Few photos of trees after workshop, first one is small C. betulus.

Pár fotek stromů po workshopu, první je habr obecný.


Still a lot of work with deadwood and not all branches are in correct position :/, it is very heavy tree for one person. I realized at my desk, that I changed a position of some branches during manipulation with tree.

Stále zůstává mnoho práce na mrtvém dřevě a ne všechny větve jsou ve správné pozici. Až při práci na počítači jsem si všimnul, že při manipulaci jsem změnil původní polohu některých větví.


And finally Cornus mas.

A nakonec Dřín obecný.


No comments:

Post a Comment