Monday, 2 April 2012

Shohin hawthorn in training

In last days I repotted this small hawthorn into its first "serious" bonsai pot. The tree was collected by my father more than 20 years ago, but it grew neglected for long years till its re-discovery in 2008 when the first meaningful bonsai work started.

V uplynulých dnech jsem přesadil do nové misky tento pěkně se vyvíjející malý hloh. Stromek byl vyzvednut taťkou před více než 20 lety, dlouhé roky však rostl nepovšimnut, až byl v roce 2008 znovu objeven a začalo se na něm cíleně pracovat.

2009


2010

2012

The tree is coming along nicely, after its recovery, I will proceed to wiring later on this growing season, any further progress will be posted.

Hloh se v posledních letech zdárně posouvá kupředu. Po jeho zotavení po přesazení bude letos následovat i upravení koruny drátem, další vývoj se zde dodatečně určitě objeví.

Height/Výška: 22 cm
Pot/Miska: China

No comments:

Post a Comment