Monday, 30 September 2013

Reblogged: Only now I understand nothing

Posted on Shohin - Bonsai Europe by Morten Albek


How much do you live bonsai? Or how do you appreciate your bonsai in daily life?
I have been doing bonsai for app. 20 years now, if I count in the very first lessons learned, killing innocent small trees collected in local forests, working on them way too early and way too hard. Before that I bought a book, maybe 30 years ago, first time bonsai caught my attention... Read more
Well written article worth of reading! / Pro všechny znalé anglického jazyka určitě doporučuji přečíst celý článek v originálu. Mimoto jsem si dovolil přeložit několik pasáží článku, které jsou mi svým vyzněním velmi blízké...

(...) dnes již znám spoustu bonsajových technik – jak bonsaje stříhat, jak je hnojit, jak založit a zapěstovat strom ze surového materiálu, jak udržet stromy v kondici atd. a stále se přitom učím novým věcem. Na druhou stranu je zde celá další, zdánlivě nekonečná oblast znalostí, a to estetika a bonsajové umění jako takové. My všichni (nebo předpokládám, že alespoň většina z nás) zůstáváme oněmělí úžasem, když se před námi objeví nádherný starý jalovec s dramatickým mrtvým dřevem a s pečlivě rozmístěnými obláčky zelené hmoty. Co ale všechny ty maličkosti, méně podbízivé a klidnější podoby bonsají? Křehký a štíhlý javor, malá kvetoucí mochnička... Větvení koruny s nádechem patiny, kdy i na těch drobnějších větvičkách můžeme pozorovat stejný charakter borky jako na kmeni, zapěstované nebari a další – všímáme si i těchto prvků a dokážeme je ocenit?
(...) nechávám se unést klidným dojmem starého japonského javoru zasazeného ve věkovité misce. A možná, že je mi tento pohled bližší než přehnaně výstřední a (až nadmíru) pozornost přitahující jalovce s rozsáhlými partiemi mrtvého dřeva. Možná je to tím, že žiju v zemi (Dánsko – pozn. překladatele), jíž krajina je typická měkkými tvary a klidnými siluetami stromů. Samozřejmě, že jsem unesen při pohledu na pokroucené stromy rostoucí ve vysokých horách, tento obraz je ale tak vzdálený mému každodennímu žití, že necítím potřebu postavit svou bonsajovou sbírku z větší části právě na nich. Dokonce mám pocit, že při místních výstavách působí mezi ostatními stromy až nepatřičně.
(...) snažím se porozumět estetice bonsají prostřednictvím každodenní práce na svých stromech. A stále více přicházím na to, že tíhnu k „jednodušším“ a přirozenějším podobám stromů, jakými jsou často právě listnáče. 

No comments:

Post a Comment