Friday, 16 May 2014

EBA 2014 Wroclaw

Last weekend we headed towards the EBA exhibition held in the polish city of Wroclaw. We came just for the Saturday to see the exhibited trees and to bring our member Mirek to participate in so called "New Talent Competition" (well, he did his part in this silly bonsai contest so he is, as I am, released from an unpleseant obligation to mutilate a tree in public in 4 hours time in the future :-) ).
My father did the photo shooting, however, we share very alike bonsai taste so this selection below is a good representation of trees which strucked my interest, brief comments follow each picture. No more photos from demonstrations, as we did not visit any of them, we are no big fans of this bonsai production anyway...

Minulý víkend jsme se vydali na cestu do polské Wroclawi, kde se konala výstava Evropské bonsajové asociace. Přijeli jsme pouze na sobotu, abychom zhlédli výstavu a přivezli Mirka na "Soutěž nových talentů" (čímž si Mirek odbyl své a v budoucnu už po něm nikdo nebude chtít, aby v rámci "reprezentace české bonsajové scény" předvedl čtyřhodinové veřejné potrápení nevinného malého stromečku :-) ).
Výstavu sice fotil taťka, jelikož ale sdílíme bonsajový vkus, dá se říci, že tento výběr fotek se shoduje i s mým "top výběrem" výstavy, se stromy, které mě nejvíce zaujaly - krátký popisek u každé fotky. Demonstrace jsme nenavštívili, jelikož jsme odpoledne už vyráželi zpět domů a jelikož stejně nijak obzvlášť této disciplíně neholdujeme, tudíž žádné obrázky z této bonsajové produkce...Setup of the exhibition in nice and very lighty and well iluminated venue / Pohled na výstavní stromy, prostory byly hezké a světelné podmínky výborné

My personal award for the cutest tree of the exhibit - Buxus by Y. Grabauek, perfect tree/pot combination.
Pro mě nejlepší prcek na výstavě  - buxus od Y. Grabauek, krásně sladěná kombinace strom/miska.

Magnificent privet from UK / Úchvatný ptačí zob z Anglie.

Another "englishman" - stunning tree-like hawthorn originally styled and owned by Kevin Wilson (if I am not mistaken), nowadays in possesion of his assistant R. Chambers. The best tree of the exhibition in my opinion.

Další z "Angličanů" - hloh vystavěný jako strom, ne jako bonsai, který původně pěstoval Kevin Wilson (nepletu-li se) a který je nyní ve sbírce jeho asistenta R. Chamberse. Pro mě nejlepší strom výstavy.

Close up ot the deadwood / Detail shari a dutiny na kmeni.

Creative solution in styling of this garden/nursery juniper tree by Bruno Wijman.
Kreativní řešení tohoto zahradního/školkařského jalovce od Bruno Wijmana.

This yew by Sandor Papp is getting better with every exhibition I see it in.
Tis Sandora Pappa, který výstavu od výstavy hezky vyzrává :-).


Nice accent plant / Zástupce doplňkovek


Linden by Werner Busch / Lípa od Wernera Busche

It is not very common to see a good match tree/crescent pot in which the pot is not too much expressive - this scandinavian larch is one of the best examples I´ve ever seen.

Není tak snadné narazit na povedenou kombinaci skořepiny a bonsaje, kdy skořepina příliš neupozaďuje samotný strom - tento skandinávský modřín se mi v tomto ohledu velmi libí.

Czech hornbeam raft/forest by Václav Stropek, keep up the good work!

Habrový lesík z českých luhů a hájů :-) - jen tak dál, Venco!

Sylvestris by Libor Slatinka - knowing this particular pine for years I have to admit that it is maturing quite nice.

Sylvestriska od Libora Slatinky, která se v průběhu let moc pěkně vyvíjí.


And finally two french pines, which I would love to see again in the future.
A nakonec dvě francouzské borovice, které v příštích letech určitě rád znovu uvidím.

Near the venue there is the Japanese Garden of Wroclaw in which we took a rest for a while and calmed down our senses :-). Four nice views from many to be admired...

Poblíž místa konání výstavy se nachází Wroclawská japonská zahrada, do níž jsme zavítali, abychom si odpočinuli od bonsajového mumraje a trochu zklidnili své smysly :-). Čtyři hezké pohledy do zahrady...

1 comment:

  1. The first thing I thought looking at those trees was-that hawthorn is stunnig:-) IMHO the best tree from this photos...

    ReplyDelete