Wednesday, 15 October 2014

Spruce "Koba"

Finally, after a bit of pause we are online again :-). I would like to show you a brief evolution of this spruce styled recently at the Czech National Convention held past week in the city od Kroměříž.
The spruce was collected in 2005 and it has come a long way in terms of getting its crown and rootball decently compact. The following photographs illustrate a bonsai journey of the tree...

Tak se po delší době opět hlásíme :-). Tentokrít s krátkým představením jednoho smrku, který jsme společně s taťkou tvarovali na nedávno proběhlé výstavě ČBA v Kroměříži. 
Smrk byl vyzvednut v roce 2005 a od té doby prošel dlouhou etapou postupného zkompaktňování obrostu i kořenového balu. Následující série fotografií přibližuje bonsajovou pouť tohoto stromu...

Us working on the tree at the exhibit/ Při práci na stromě v Kroměřiží


2005 - still in woods / na původním stanovišti

2009 - first repotting / první přesazení


2014 summer - ready for styling / strom připraven na tvarování


2014/10 - just after the 1st styling , height aprox. 40 cm/ po základním tvarování, výška cca 40 cm

No comments:

Post a Comment