Saturday, 8 November 2014

BC Hana workshop with Pavel Slovak

Few weeks ago, I had a chance to spent a great day, with my friends from bonsai club Hana. What's more, I took a part in a workshop with well known demonstrator - Pavel Slovak.
I am more interested in deciduos trees, but for this event I made an exception and worked with my yamadori Pinus sylvestris. I have collected this one 3 years ago, so it was a right time to make a first styling.

Před pár týdny jsem měl tu čest se účastnit workshopu s bonsai klubem Haná, který již tradičně pozval jednoho z našich nejlepších demonstrátorů Pavla Slováka. Kdo mě zná, ví, že preferuji listnaté stromy. Pro tuto akci jsem však udělal výjimku a vzal si jednu ze svých borovic, kterou jsem vykopal již před 3 lety.

 Discussion about the trees.
Začalo se diskusí o stromech.

 Someone also takes a video from "tree critique".
Tuším Mirek i natáčel video při děbatě o stromech.Here is mine Pinus sylvestris.
Má borovice. Pavel's sketch. 
Pavlův náčrt.

 4 people worked on removing old needles and so on.. Thanks Mildo, Michale, Miro...
4 lidé (chlapi:) společně pracovali na odstranění jehlic atd. Moc díky za pomoc pánové!


Pavel in action.
Pavel v akci.
After the first styling. Still a lot of work, but I am satisfied with the result. This is really promising tree. Thanks again to Pavel and to BC Hana!
Výsledek prvního tvarování. Na borovici je stále hodně práce, ale je to velmi nadějný strom! Ještě jednou díky Pavlovi a BC Haná!


Details of bark, it is very, very old tree.
Pár detailů borky, jedná se opravdu o velmi starý strom. 

No comments:

Post a Comment