Saturday, 16 March 2013

Larix decidua - unexpected first styling

Unfortunately we had to cancel long-awaited trip to Hungary, because of horrible weather conditions, closed highway and about 25cm of new snow in the yamadori area. We made a decision to meet with Lucas and Mirek in Roznov and enjoy bonsai evening. I brought my Larix decidua, which is staying in the corner of my garden for few years.

Bohužel jsme museli zrušit náš dlouho plánovaný výlet do Maďarska. Hlavním důvodem bylo velice špatné počasí, uzavřená dálnice v Maďarsku a nově napadaný sníh v cílové lokalitě.
Proto jsme se rozhodli setkat s Lukášem a Mirkem v Rožnově. Přivezl jsem si sebou modřín, který už delší dobu stojí v rohu mé zahrady bez povšimnutí.

 Larix decidua before styling.
Modřín opadavý před tvarováním.
 Heated debate :).
Vášnivá debata nad stromem.
Shop-floor with our victims.
Dílna a "oběti" čekajicí na zpracování.
 Hard working leaf brothers.
Kluci makají na plné obrátky :).


Main branch was break open. I will continue and move that branch into a correct position in next years.
Došlo k vylomení hlavní větvě, v dalších letech se budu snažit větev postupně dostat do ideální pozice.
 
 Result of the first styling.
Výsledek prvního tvarování

1 comment:

  1. I have simillar Larch and almost the same size, but it has less movement in the upper part. Good job!
    Jirka

    ReplyDelete