Sunday, 24 March 2013

Yamadori hunting in Slovakia

Yesterday we were on little bonsai yamadori hunting trip in Slovakia. We came there on invitation of local bonsai group. It was the first really spring day here and we enjoyed it much. Thanks for sharing that location an showing so many fine yamadories.

Včera jsme si zajeli na malý yamadori výlet na Slovensko. Jeli jsme na pozvání místní bonsai skupiny. Konečně se umoudřilo počasí a jaro se nám trochu ukázalo. Kopačku jsme si užili a děkujeme za pozvání do takové pěkné lokality plné potenciálně dobrých stromů.
The begining of the trip.
Začátek cesty.
First digging.
První kopání.


It will go :-)
Ten půjde:-)

Soumar Mirek.
Mule Mirek.One little Elm.
Jeden malý jilmík.
Deserved reward, tequilla with real gold pieces floating on the surface...
Zasloužená odměna. Tequilla s opravdovými kouska zlata...

Our thanks belongs to Vinco Vadovský and the rest of local bonsai enthusiasts.
Děkujeme Vincovi Vadovskému a ostatním místním bonsajistům.

No comments:

Post a Comment