Sunday, 31 March 2013

Awaiting spring...

Well, the first day of "summer time" (DST) in our climate zone should have not been more ridiculous - we´ve got almost half a meter of new snow in a single day! And it´s still snowing without ceasing...
Anyway, we took advantage of free sunday and we built another shelf for storing pots.

This is how it looked like at our place today around noon...

 Letní čas snad nemohl začít "krásnějším" jarním počasím, než tomu bylo dnes - za jediný den napadlo snad půl metru (sic!) sněhu a pořád padá...
Každopádně jsme dnešní víkendový den nezaháleli a dokončili montáž nových polic pro skladování misek.

Takto to u nás dnes kolem poledne vypadalo... Welded and painted pieces of custom-made shelf ready to be assembled.
Svařené a natřené díly regálu připravené ke smontování.


 Final adjustments and it´s done!
Poslední úpravy a máme hotovo!And here come its new occupants.
Za několik málo chvil už na policích stojí zbrusu noví nájemníci.

 

 As we reorganized pot´s setup, we´ve gained more space in our workshop, which will be filled again with more pots very, very soon, though :-).

Po reorganizaci prostoru se nám uvolnilo místo pro další misky, které však bude již velmi brzy opět zaplněno :-).


No comments:

Post a Comment