Tuesday, 15 November 2011

Mugo - Reductio ad Fundamentum


07/2007 - before/před


07/2007 - after/po


01/2009


04/2010


04/2011
the tree as it featured in the Czech Bonsai Association magazine issue 03/11
v této podobě byl strom představen v článku časopisu Bonsai čísla 03/2011


11/2011

11/2011


Origin: nursery material, bought in 2006
Height: 18 cm
Pot: Yixing (China)
Whole photo-progression of this tree on my website.

Původ: školkařský materiál, zakoupeno r. 2006
Výška: 18 cm
Miska: Čína - Yixing
Celý vývoj stromu na stránkách Bonsai Rožnov.

No comments:

Post a Comment