Thursday, 10 November 2011

South-eastern convention with Walter Pall in Serbia - people & nightlife in Belgrade

The bonsai events are not just about bonsai, it is also about meeting a lot of folks from all around the world who are dedicated and united by the same matter. We really had a wonderful time in Belgrade and after all day long lecture, tree inspiration and workshop there came time for a night sightseeing stroll followed by a "Deer-beer" party first day ("The Deer" is the most famous serbian beer brand :-) ) and a fabulous "gala-dinner" second day.
Thanks to all organizers, specially to Marko Ratic and Vladimir Nesic for preparing such an event and hosting us, see you all next year in 6th South-eastern european convention!

Bonsajové akce nejsou jen o samotných stromech, jedná se taky o příležitost pro setkání s mnoha lidmi z celého světa, které spojuje stejná vášen pro bonsaje. V Bělehradu se vše povedlo na výbornou a my si užili i společenskou stránku akce - kromě programu zahrnujícího přednášky, inspirativní kritiku stromů a workshop se první večer konala i noční prohlídka města zakončena "Jelen párty" (Jelen je nejznámějším srbským pivem :-) ) a druhý večer pak znamenitá gala večeře za doprovodu místních hudebníků.
Děkujeme všem organizátorů, obzvláště Marko Ratičovi a Vladimiru Nesičovi, za uskutečnění akce a vlídné přijetí! Už teď se těšíme na přístí rok, kdy se bude konat již 6. Balkánský bonsajový kongres.Meeting "U Konja" (at the cavalry statue) in the center of Belgrade.

Setkání "U Koňa" v centru Bělehradu.


Group photo with serbian and bulgarian guys.

Společné foto se srbskými a bulharskými bonsajisty.


The same scenery, 1st photo shot by a sober photographer, 2nd photo shot by a photographer who´d had 5 Deer - beers.

Stejné místo foceno - 1. střízlivým fotografem, 2. fotografem po 5 pivech Jelenech.The Deer - beer gives you a power to climb the highest mountains!

Pivo Jelen vám dává sílu ke zdolání i těch největších překážek!
Rest at banks of the Danube river.

Odpočinek na březích Dunaje.

Some photos taken and published with a courtesy of Martin Argirov from Bulgaria.
Některé z fotek byly vyfoceny a publikovány se svolením Martina Argirova z Bulharska.


Many other photos from this spectacular event can be found on the Walter Pall´s blog and on the AnimaBonsai webpage.

Mnoho dalších fotek z této akce můžete naleznout na blogu Waltera Palla na stránce AnimaBonsai.

No comments:

Post a Comment