Thursday, 26 July 2012

Berberis "The Slug"

Recently I´ve styled this berberis which comes from one old neglected garden where it was collected in 2008. It´s quite a hit to find a berberis with such fat trunk, normally it grows as multitrunk bush without any bonsaisticaly interesting feature. Well, this one must be pretty old and I am happy that it survived its collection and thrived since then. We made first cut of unnecessary branches together with Mirek in 2010, in 2011 first repotting took place and this summer I´ve finally wired the tree and worked the deadwood. Loads of work to come yet, however I think this one could have very bright future...

Nedávno jsem provedl první tvarování tohoto dřišťálu, který pochází z jedné staré zahradní výsadby a který byl vyzvednut v roce 2008. Není vůbec jednoduché narazit na dřišťál s takovýmto tlustým kmenem, jelikož ve velké vetšině případů se stromy tohoto druhu vyznačují keřovitým charakterem. Tento konkrétní strom proto musí být velmi starý a o to víc mě tudíž těší, že přežil vyzvednutí a že se mu v nových podmínkách daří dobře. První prostřih větví proběhl v létě 2010 za asistence Mirka, na jaře 2011 byl strom přesazen a letos jsem konečně zapracoval na mrtvém dřevě a celý strom následně vydrátoval. Ještě je před námi spoustu práce, myslím si ale, že by tento strom mohl mít před sebou zajímavou bonsajovou budoucnost...

20102011

2012/07
Height/Výška: 48 cm
Pot/Miska: China
All the photos from tree´s progression on my website/Celý vývoj stromu na Bonsai Rožnov.

No comments:

Post a Comment