Monday, 9 July 2012

Mahalebing, part 3

Also the two remaining mahalebs were wired for the very first time, they came out as you can see below...

Svého prvního bonsajového tvaru se dočkala i druhá dvojice mahalebek...

Mahaleb no. 3
Height/Výška: cca 80 cm
Trunk diameter/Průměr kmene: cca 20 cm

This one might be the most promising tree from the current batch, at least it has provoked the biggest awe so far. However, I can not find any favourite of mine between the two larger mahalebs, I like them both equally :-). In this particular case, the crucial step, which should probably follow later this year, will be carving of dead wood, especially hollowing out a big portion of the right smaller trunk. The progress from the carving session of all these trees will be posted...

Tento strom má ze všech mahalebek z této várky možná největší potenciál, alespoň prozatím vzbudil největší vlnu ohlasů. V každém případě já osobně nehledám favorita mezi dvěma většími mahalebkami, obě se mi líbí stejně :-). U tohoto stromu bude důležitý následující krok ve vývoji, kterým bude zpracování mrtvého dřeva, především bude nutné odebrat značnou část hmoty z pravého menšího kmínku. Frézování všech stromů by mohlo proběhnout později v letošním roce, vývoj bude samozřejmě zdokumentován.


 Mahaleb no. 4
Height/Výška: 45 cm

This mahaleb is the smallest one, but for its great trunk taper it is not even a bit inferior to other trees. The carving of dead wood will be also quite important in order to transform big scars on the trunk into nice features of the overall design.

Tato mahalebka je sice ze všech představených mahalebek tou nejmenší, díky své parádní konicitě si však v žádném případě s ostatními stromy v ničem nezadá. I v tomto případě bude velmi důležitá úprava mrtvého dřeva, tentokrát zapracování velkých ran na kmeni a jejich přetvoření v zajímavé dutiny.No comments:

Post a Comment