Wednesday, 18 July 2012

How to collect big trees?

I will introduce you two ways, how to collect really big trees. Firstly, I would like to mention, that it is all about relationship, enjoying the great time with friends with the same deviation - TREES!
As you can see in the first video, the second day of yamadori hunting could be really very hard experience, but it is integral part of life of all bonsai freaks. Teamwork is highly recommended!

Rád bych Vám představil dva způsoby, jak kopat velké stromy. Především je to vše o přátelství, o tom si užít s kamarády, kteří trpí stejnou úchylkou a to STROMY.
Jak můžete vidět na prvním videu, druhý den výletu za yamadori může být velmi těžký, ale i tohle je součástí života všech bonsajových nadšenců. Obzvláště důležitá je týmová práce!


Here you can see the professional way. I adore these big maschines, it is like a dream-toy from my childhood.

V druhém videu můžete vidět, jak to dělají profíci. Zbožnuji tyhle mašinky, je to jako vysněný bagřík z dětství.


No comments:

Post a Comment