Tuesday, 24 September 2013

Minimugo

In this late summer time when comes to styling of spruces and pines I´ve also reviewed this little mugo pine which, surprisingly, had been found in local forest in 2004. Afterwards, I spent few years trying to boost up back-budding process but the pine seemed to resist for a couple of years till it got stabilized after its collection. In 2009 it experienced its first styling and  since then it has been developing quite nicely, below you can see how it looks today...

V pozdním létě, období vhodném pro tvarování smrků a borovic, jsem provedl lehčí úpravy i na tomto borovicovém prckovi, kterého jsme vcelku nečekaně objevili roku 2004 na jednom blízkém lesním svahu. První roky po vykopání byly věnovány více méně pouze zkompaktňování obrostu, jelikož borovička nepříliš ochotně obrášela na starém dřevě. 
Na jaře 2004 se uskutečnilo první založení stromku a od té doby se toto mugo už vcelku hezky vyvíjí. Takto vypadá dnes...


...and this is how it looked before/after the first styling in 2009.
...a takto vypadalo před/po prvním tvarování v roce 2009

And here some few more shots from different angles / A na závěr ještě několik dalších pohledů pro lepší představu.

Height: 17 cm, Pot by Ondra Plšek (CZ), complete photostory on my website

Výška: 17 cm, miska od Ondry Plška, celý vývoj stromu na Bonsai Rožnov.

No comments:

Post a Comment