Wednesday, 11 September 2013

Tall spruce

As I´ve been into bonsai since 2001, this particular spruce must have been one of the very first coniferous trees my eye had laid upon while searching for the "propper" raw material for bonsai. Closely to my home there is a small spruce grove where local people cut Christmas trees - this is also the story of how this spruce had been prepared before I collected it in spring 2004.
Working with spruces always require a bit of patience and no hurry in order to keep tree in good health conditions, therefore in next years I focused myself only on horticultural practice preparing both foliage and roots for first serious interventions.
It took 7 years till the tree finally got ready for the first rough styling (in previous years I had made some carving/repotting but not crown styling), recently I´ve made the second restyling whose result you can see below...

Jelikož jsem se k bonsajím dostal před 12 lety, na podzim roku 2001, tento smrk byl nejspíše jedním z prvních jehličnanů, které jsem objevil při svých toulkách za "vhodným" bonsajovým materiálem v blízkém okolí. Smrk pochází z jednoho malého hájku, do něhož místní lidé chodívali ( a nejspíše i nadále chodí) "na lup vánočních stromečků" :-) - stejným způsobem byl vytvořen i charakter tohoto smrku.
Při práci se smrky je vždy velmi důležité udržet se na uzdě a se stromem nevyvádět příliš věcí najednou - i proto byl v následujících sezónách strom připravován pouze pěstitelským způsobem.
Trvalo to 7 let, než jsme se společně propracovali k prvnímu založení koruny (v předchozích letech již proběhlo opracování mrtvého dřeva a přesazení), nedávno pak přišla řada na druhé přetvarování, jehož výsledek můžete vidět níže...

09/2013 - my father posing next to the tree / taťka vedle přetvarovaného smrku

But let´s see how this tree was developing over the years...
Podívejme se ale i na dřívější vývoj stromu...


2004 - tree just after it arrived to our garden / strom těsně po vykopání

2009 - major carving of dead stumps is finished / po dokončení základního opracování mrtvého dřeva

2010 


2011 - after first rough styling in a rather naturalistic way / po prvním založení koruny v naturalistickém stylu

At this point, I should admit that I always found myself deeply impressed by this magnificient naturalistic spruce by Walter Pall which represents one of the best examples of naturalistic style for me (and even one of the most inspiring bonsai tree among all the bonsai styles) . While surfing on internet, I often found a short instant to look for and admire at least the photos of this tree, I also might have had the image of that tree before my eyes when choosing the right style for the tall spruce...

Na tomto místě bych nejspíš měl napsat, že jsem už dlouhá léta fascinován tímto nádherným naturalistickým smrkem od Waltera Palla, který pro mě osobně představuje jeden z nejlepších příkladů naturalistického stylu a obecně je jedním z mých nejoblíbenějších bonsajových stromů, ke kterému se alespoň na fotkách často vracím, když tak někdy brouzdám po internetu. Je dost možné, že jsem měl obrázek tohoto stromu před očima i v okamžiku, kdy jsem přemýšlel nad vhodným tvarem pro můj smrk...


The actual height of the tree is 105 cm, the pot is by the czech potter Hugo Studeník, more photos can be found in the gallery on my website.

Současná výška stromu je 105 cm, miska pochází z dílny Huga Studeníka. Celý vývoj stromu je zdokumentován na Bonsai Rožnov.


No comments:

Post a Comment