Thursday, 5 September 2013

Subtile scotch pine

As the time of pine needle plucking has come, I´ve also got my hands over this little pine which arrived to our garden in 2010 as an "all-inclusive" (tree + pot) bargain acquisition purchased at Bonsai Greenhorn (local bonsai forum) meeting. The tree itself came from a seedling cultivated first in ground and later in a container, the pot was made by Láďa Kotál.
First restyling of the tree happened at one summer bonsai session with my friend Honza Káňa - in the winter 2012 this tradition went on and we did the same thing with a fellow Leaf Brothers member Mirek. Last week I took off all the wire that already started to bite in and I made a couple of quick shots. I´m happy with the progression so far, it´s always a fun working with these tiny pines...

Nastalo období protrhávání starých jehlic borovic a mimo jinými stromy se dostalo i na tuto borovičku, která na naši zahradu připutovala v létě 2010 jako kompletní suvenýr (strom + miska) z prvního Bonsai Greenhorn srazu. Borovice je původem výpěstek od Oldy Kašpara, krásna miska pak vzešla z pece Ládi Kotála. 
Přetvarování stromu proběhlo záhy, a to na jednom bonsajovém setkání s Honzou Káňou - tradici "přátelských" tvarovaček bylo učiněno zadost i při následném tvarování v zimě 2012, kdy se zase strom dostal do rukou Mirka Halatina. Minulý týden jsem odstranil drát z tohoto tvarování a následně protrhal všechny staré jehlice. Rostlina se na svojí pouti pěkně posunuje - tyto malé borovičky dokáží vždy potěšit...

 08/2010 before the restyling/ před přetvarováním

 Honza in the action / Honza v akci

 and here is the result / výsledek tvarování

 04/2011


 2012

08/2013No comments:

Post a Comment