Sunday, 9 October 2011

Bonsai weekend in Italy, 1 - 2 October - Mauro Stemberger´s garden

Together with Martin Drábek we made a bonsai trip whose destination was the city of Feltre, Italy, where we spent a thriving couple od days with our bonsai friends - Mauro Stemberger, our host, Carlos van der Vaart and Michal Tran.
First we had an oportunity to see in person one of the most famous bonsai collection in Europe - just world class trees fit into Mauro´s bonsai terrace and patio, around 50 bonsai trees are more than enough to admire...

Spolu s Martinem Drábkem jsme v uplynulém týdnu podnikli výlet, jehož cílem bylo italské město Feltre, kde jsme strávili několik skvělých dní s našimi bonsajovými přáteli - Maurem Stembergerem, našim hostitelem, Carlosem van der Vaartem z Holandska a Michalem Tranem z Německa.
Ze všeho nejdříve jsme měli možnost na živo spatřit jednu z nejlepších bonsajových sbírek Evropy - na malou terasu a dvorek Maurova domu se vejde "jen" okolo 50 stromů, proto nezbývá, než aby byly všechny jen té nejlepší kvality...
Quick look at the Mauro´s yamadori place, quite a lot of material...

Rychlý pohled na yamadori zahrádku, i v tuto roční dobu slušně zaplněnou.

This might be one of the biggest mugos ever collected, dug out this spring and recovering perfectly.

Asi jedna z největšívh klečí, která kdy byla vykopána. Z hor byla snesena toto jaro a prozatím se jí daří po zdravotní stránce dobře.

No comments:

Post a Comment