Tuesday, 11 October 2011

Bonsai weekend in Italy, 1 - 2 October - Bonsai exhibition in Feltre

The last day of our bonsai trip to Italy we had a chance to visit the bonsai exhibition of Feltre Bonsai club. The exhibition was situated in the historical center of this beautiful town. As you can see from enclosed photos, the quality of trees was on the highest level. Not only Mauros trees, but also trees from other members of Feltre club have a good quality.

Během posledního dne našeho výletu do Itálie, jsme měli možnost navštívit výstavu pořádanou bonsajovým klubem městečka Feltre. Ta byla situována přímo v historickém centru tohoto krásného města. Jak můžete vidět z přiložených fotografií, úroveň stromů byla na vysoké úrovni a to nejen díky Maurovým stromům, ale také díky dalším kvalitním bonsajím ze sbírek členů místního klubu.
We love Carlos :o). It was honour for us, guys!

No comments:

Post a Comment