Monday, 17 October 2011

Fall colours in Northern Moravia

Fall has arrived to our bonsai garden and first decidous trees and larches are starting to turn yellow and red, have a quick look to some of our autumn-coloured bonsai trees...

Podzim už je tady a spolu s ním i lákavé vybarvení opadavých stromů. Podívejte se s námi na výběr z kolekce Podzim 2011...

Euonymus europaeus/Burning bush/Brslen evropský
height: 30 cm, tree in training for a couple of years, ready to be styled next year
výška: 30 cm, strom chystaný na tvarování, které se uskuteční příští rok

Berberis thunbergii "The Slug"/Dřišťál "Šnek"
height: cca 50 cm, quite an old & promissing piece of material, repotted in previous years, ready to be styled next year
výška: okolo 50 cm, velmi starý a nadějný strom, připravený na tvarování příští rok


Larch forest with mushrooms :-). The tallest tree reaches a height of more than 1 meter.
Modřínový lesík s houbami, hlavní strom kompozice je vyšší něž 1 m.

Carpinus betulus/Hornbeam/Habr obecný

Big deciduous forest - 90 cm high, 160 cm wide - mixed group planting of hornbeams and beeches.
Velký listnatý lesík - 90 x 160 cm - habry + buky.


Cotoneaster kusamono.

Another euonymus. 28 cm high.
Další brslen, 28 cm.
Viburnum opulus/Kalina obecná, 27 cm

Larix/Larch/Modřín, 55 cm
first which has turned yellow, the rest of larches still keep their summer colour
první z našich modřínů, který se pěkně "vybarvil", zbytek je stále letně zelený

And the hornbeam once again, height: cca 90 cm
A ještě jednou stejný habr, výška: přes 90 cmOne of my personal hornbeam favourites. The tree collected more than 5 years ago still needs at least 5 more years to start looking decent. Luckily, I am not hurry, not at all...
Jeden z mých habrových favoritů. Strom byl vykopán před více než 5 lety, bude mu ale určitě trvat ještě minimálně dalších 5 let, než začne konečně vypadat k světu. Ještě, že nikam nespěchám...

The progression of many of the trees above can be seen in my personal webpage www.bonsairoznov.cz - category Bonsai story.
Vývoj mnoha z výše uvedených stromů můžete nalézt na mé osobní stránce v sekci Bonsai story.

No comments:

Post a Comment