Friday, 21 October 2011

LB session & pinus nigra group progression

Last weekend we met at my place in Rožnov in order to spend a saturday working on trees and discussing bonsai news. Almost all Leaf Brothers attended + two more young bonsaist, Sasha and Kuba from Havířov, paid us a visit.

Uplynulý víkend jsme se v rozšířené sestavě Leaf Brothers XL sešli na naši zahradě, abychom uspořádali menší soukromý workshop.


Checking possibilities on a small sabina.

Zkoumání menší sabiny.


Maybe this angle of planting? (the tree was later worked a little bit, the foliage was trimmed and some shari on the trunk was opened, its progression will be posted in future)

Že by tato pozice? (strom byl následně prostříhán, byly odstraněny nepotřebně větve a založeno shari na kmeni, vývoj stromu bude zdokumentován)

And then, I re-styled this black pine group planting.

Já jsem ten den přetvarovával tuto skupinku borovic černých

Before and after, well the first photo was taken in 2007, the second is the final result so far.

Před a po, první fotka pochází z roku 2007, druhá byla vyfocena záhy po tvarování.All these black pines came from nursery, but they were bought many years ago, at the beggining of the 90´s, by my father and later on just cultivated. The height of the main tree is 95 cm, the pot was made by czech potter Hugo Studeník. The whole photo progression can be seen on my personal website.

Tyto borovice pocházejí ze školky, byly však koupeny už velmi dávno, někdy na počátku 90. let mým otcem. Výška hlavního stromu je 95 cm, misku vyrobil Hugo Studeník. Celý vývoj této skupinky můžete zhlédnout na webu Bonsai Rožnov.

1 comment:

  1. pěkný a naučný víkend to byl:-)...asi jsem se stal blogerem....po půl hodině bojů, se mi zde podařilo vložit koment:-)

    ReplyDelete